Menu
Úvod  › 

13 zásad, které znají skvělí rodiče

Stát se rodičem, který své děti připraví dobře do života, poskytne jim úžasné dětství a bude s nimi mít vynikající vztah není složité. Ověřte si, jestli podle zásad nejlepších rodičů postupujete i vy.

1. Vytyčují hranice.

Děti potřebují hranice, které jim pomáhají porozumět a uspořádat si okolní svět. Tím, že jim určujete hranice a pravidla a poté důsledně dbáte na jejich dodržování, jim dáváte najevo svou lásku a pomáháte jim, aby uspěly i v pozdějším životě.

2. Nestříhají dětem křídla.

Samozřejmě je to těžké dívat se vašeho drobečka, jak se vám vzdaluje a případně, jak dělá věci, u kterých si pravděpodobně rozbije nos. Nicméně když mu budete stále za zády a nedáte mu žádnou volnost, nikdy nezjistí, co je nebezpečné a nikdy se nenaučí samostatnosti. Dobří rodiče vědí, že přiměřeně věku musí dítěti zvětšovat jeho osobní prostor a nechat ho, ať zkoumá okolní svět samo.

3. Nepomáhají jim.

Děti musí mít šanci objevit své vlastní řešení. Pokud za ně všechno uděláte (třeba kvůli tomu, že neustále spěcháte, nebo protože je chcete ušetřit frustrace a zklamání), nemají šanci naučit se vytrvalosti a trpělivosti.

4. Trestají i pozitivně motivují.

Skvělí rodiče vědí, že oba extrémy ve výchově (tedy pouze trestání, nebo pouze pozitivní motivace) jsou špatné, proto je umí vhodně nakombinovat. Ví, že děti se musí naučit nést důsledky svého chování a že po překročení zákazu, nebo porušení pravidel, následuje postih. Stejně tak ale ví, že pouhým trestáním nedosáhnou ničeho a že s tresty musí šetřit.

5. Dokáží si uchovat nadhled.

Nejlepší rodiče jsou si vědomi toho, že pochopení světa v celé jeho složitosti je pro malé děti velmi náročný úkol (uvědomte si, kolik různých pravidel a zásad musí denně vstřebat a respektovat), proto nelpí na maličkostech. Nevyvolávají zbytečné hádky kvůli detailům, ale soustřeďují se na skutečně podstatné věci.

6. Hrají si s dětmi.

Je úplně jedno s čím a jak. Důležité je jen společně strávený čas, do kterého se zapojuje fantazie dítěte a posiluje vaši vzájemnou blízkost. A stejně tak je důležité, aby si dítě mohlo vybrat, s čím si chce hrát.

7. Vytváří jim vzpomínky.

Moc dobře jsou si vědomi toho, že společně strávený čas, výlety, rodinné akce a další aktivity jsou tím, co se dítěm zapíše do hlavy a ponesou si to s sebou celý život jako vzácný poklad. Snaží se proto, aby měly co nejvíc vzpomínek na kouzelné dny.

8. Jsou jim vzorem.

Děti se nejvíc učí pozorováním svých rodičů. Tím, že se budete chovat tolerantně, slušně, čestně - zkrátka tak, jak byste chtěli, aby se chovalo vaše dítě - jim poskytujete ten nejlepší vzor do života.

9. Projevují jim lásku před ostatními.

Ví, že je důležité, projevovat svým dětem city nejen v soukromí, ale i na veřejnosti a před ostatními dětmi. Děti potřebují vědět, že mají ve svých rodičích oporu, že se za ně nestydí a chtějí se jejich láskou pochlubit. (Pokud tedy právě neprochází pubertou. V tom případě si projevy lásky schovejte raději do soukromí.)

10. Jsou jednotní ve výchově.

Je jim jasné, že se jejich názory na výchovu mohou lišit od názorů jejich drahé polovičky, ale případné neshody řeší v soukromí a nikdy se o dětech nehádají před dětmi. Dokáží najít shodu ve výchovných stylech.

11. Dokáží ocenit.

Jsou si moc dobře vědomi toho, že pochvala na správném místě udělá mnohem víc než půlhodinové kázání. Dokáží proto ocenit i drobné úspěchy a posuny u dítěte.

12. Zajímají se o názor dítěte.

Netvrdí, že děti jsou příliš malé na to, aby se s nimi diskutovalo a zajímá je, na co mají jaký názor, co se jim líbí, co by nejraději změnily a podobně. Povídáním si s dětmi budují svůj vzájemný vztah a ví, že jde o obrovskou investici do budoucna.

13. Umí odmítat.

Ví, že je to nepopulární, ale také ví, že děti se musí umět vyrovnat s tím, že nedostanou všechno, co chtějí, i s případnou prohrou a neúspěchem. Proto umí odmítnout tak, aby to děti nezranilo, ale aby zároveň věděly, že rozhodnutí je konečné.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Související články