Menu
Úvod  › 

Osobní bankrot ? jak na něj v roce 2017

Patříte k lidem, kteří mají problémy s dluhy? Máte neustále exekutora za zády, sotva vám zbývá na živobytí a nevíte, jak z toho všeho ven?

Řešením může být oddlužení, díky kterému má dlužník možnost postupně se zbavit dluhů a začít znovu s čistým štítem.

Co je to osobní bankrot?

Osobní bankrot neboli oddlužení je v podstatě způsobe řešení úpadku, díky kterému má dlužník možnost začít život znovu od začátku. To znamená, postupně umořovat svůj dluh a díky splnění všech podmínek se ho po určité době nadobro zbavit a začít znovu s čistým štítem.

Splnění podmínek

Aby člověk mohl být oddlužen, musí dlužník splňovat několik podmínek:

  • dlužník musí mít více věřitelů (nejméně dva)
  • peněžité závazky, které jsou více než 30 dnů v prodlení po splatnosti
  • dlužník není schopen tyto závazky plnit

Ačkoliv byly navrženy změny do novely insolvenčního zákona pro rok 2017, prozatím se nic neodsouhlasilo, a proto stále platí stávající podmínky. Pokud však dojde ke změnám, určitě o tom budete včas informováni.

Co musí návrh na oddlužení obsahovat

Splňujete-li všechny podmínky, pak je dalším krokem podání návrhu oddlužení. Pokud chcete, abych byl návrh schválen, musí obsahovat následující:

  • označení dlužníka a osob, které jsou oprávněný za něho jednat,
  • údaje o očekávaných příjmech v následujících pěti letech,
  • údaje o příjmech za poslední tři roky,
  • návrh způsobu oddlužení,
  • seznam majetku i závazků, příp. prohlášení o změnách, ke kterými v mezidobí došlo,
  • listiny, které dokládají údaje o příjmech dlužníka za poslední tři roky,
  • písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se s dlužníkem dohodl ohledně hodnoty plnění, která bude nižší než 30 % jeho pohledávky.

Možnost dvojího oddlužení

Možnost oddlužení je dvojí - buď zpeněžení majetkové podstaty dlužníka, což znamená, že se rozprodá majetek, nebo sestavení splátkového kalendáře. V praxi pak je častější druhá možnost - splácení pomocí splátkového kalendáře.

Dlužníkovi je v rámci oddlužení zabaven nejen plat a mzda, ale také všechny druhy důchodů, mateřská, rodičovská, příspěvek na bydlení, stipendia i dary. Z veškerých příjmů pak dlužníkovu zůstane jen nezabavitelná částka určená na živobytí, kterou tvoří nezabavitelné minimum a jistá část mzdy.

Jak vyhlásit osobní bankrot?

Celý proces se zahájí podáním návrhu na povolení oddlužení spolu s insolvenčním návrhem, který může podat pouze dlužník. Tento návrh se podává u krajského soudu příslušného podle místa bydliště dlužníka. Po podání se pak rozbíhá tzv. insolvenční řízení.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Související články