Menu
Úvod  ›   › 

Jak se vyrovnat se sourozeneckou rivalitou?

Nové miminko v rodině neznamená zátěž jen pro rodiče ale i pro starší dítě, kterému tak přibude nový sourozenec. Sourozenecká žárlivost a rivalita je relativně běžným jevem; přinášíme vám návod, jak ji zvládnout.

Když si domů přinesete miminko a doma jej kromě příbuzenstva očekává ještě starší dítě, spustíte tak u něj celou škálu nejrůznějších pocitů. Pokud se navíc jedná o batole, počítejte s tím, že nedokáže své rozporuplné pocity vyjádřit slovy a bude je spíš projevovat chováním. Rodiče by přitom měli vědět, co mohou očekávat, protože pokud pomohou starším sourozencům vyrovnat se s těmito pocity, položí tak základ dobrého vztahu mezi sourozenci.

Příčiny sourozenecké rivality

Úzkost

K narození dítěte se v rodině váže spousta očekávání a vzrušení, které ještě zesílí v okamžiku, kdy se dítě skutečně narodí. I zcela malé děti vycítí tyto emoce u dospělých a poznají, že se očekává něco velkého. Navíc může být tato událost spojena se změnami a životě dítěte a změnou zaběhlého řádu, například přestěhování z postýlky do dětské postele, změnou dětského pokojíku a podobně. Změny řádu společně s všudypřítomným vzrušením mohou být příčinou úzkosti. Ta se může projevovat mnoha způsoby: nespavostí, náladovostí, vztekem, mimořádnými požadavky na pozornost, nebo například regresivním chováním, kdy se dítě jakoby vrátí ve svých hygienických návycích, či řeči o několik let dozadu.

Co mohou tedy rodiče udělat proto, aby se úzkost dítěte zmenšila? V první řadě pomozte dítěti vyjádřit jeho pocity slovy. Promluvte si s ním o jeho obavách z nového člena vaší domácnosti. Vyjádření negativních pocitů a obav mu pomůže vyrovnat se s nimi.

Strach ze ztráty lásky

Strach ze ztráty rodičovské lásky je častý zejména u prvorozených dětí. Ty měly celý svůj dosavadní život veškerou pozornost rodičů pro sebe. Teď je pro ně představa, že by se této výsady měly vzdát, velmi zneklidňující. Snaha získat si opět pozornost rodičů se projevuje touhou po mazlení a regresivním chováním. Měli byste ho především ujistit, že máte dost citu pro něj i jeho sourozence. Je potřeba, aby zaznělo, že je pro vás starší dítě stále důležité, jen teď přibude do vaší rodiny další důležitý člověk: jeho sourozenec. Snažte se zapojit dítě do příprav pro miminko a svěřte mu nějaké drobné úkoly, aby se cítilo užitečně a nemělo pocit, že je vyřazeno z rodinného dění.

Zlost

Ačkoli batole novorozené miminko svým způsobem miluje, zároveň v něm může probouzet nelibost a vztek. Kvůli těmto negativním pocitům záště může dítě pociťovat výčitky a pocit viny. Opět mu velmi pomůže, pokud si s ním o jeho pocitech otevřeně promluvíte. Vysvětlete mu, že je v pořádku, pokud cítí vztek, ale rozhodně není v pořádku, pokud miminku ublíží, naučte ho vyjádřit své negativní pocity slovy a nikoli činy. Odměňujte ho za pozitivní chování k sourozenci; adekvátní odměna žádoucí chování posílí.

Zmatení

Vaše dítě možná ani nemá představu, co se očekává od staršího sourozence a neumí se se svou novou rolí vypořádat. Možná má ohledně miminka nerealistická očekávání, nebo ho svazuje strach a obavy. Je na vás, abyste mu vysvětlili, co znamená být starším sourozencem a jak by se mělo k miminku chovat. Co dělat může a co naopak nesmí.

Může miminku zpívat, číst, mluvit na něj, ukazovat mu hračky a podobně. Vytyčte jasné hranice toho, co a co není dovoleno (jako například chovat miminko bez dozoru dospělého).

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Další články k tématu: Rodina