Menu
Úvod  ›   › 

Může fungovat láska na pracovišti?

Ačkoliv se říká: co je v domě, není pro mě ? nejsou milostné vztahy na pracovišti ničím vzácným. Přestože je láska pozitivní záležitostí, na pracovišti je vystavená mnoha rizikům. Partneři vytvářejí jakousi samostatnou jednotku uprostřed týmu, a tím se samozřejmě zároveň i částečně z týmu vylučují.

Velkou roli hraje rovněž to, zda pár tvoří sobě rovní pracovníci, případně vedoucí a podřízený. Takový vztah může být ostatními vnímán jako zvýhodňující. I průzkumy poukazují na to, že 30% těch, jež mají vztah s nadřízenou osobou, cítí z takového vztahu prospěch, ale rozhodně je to trnem v oku zbývajícímu kolektivu.

Vztah nadřízený a podřízený

Zamilovaní se vytavují riziku, že jeden či druhý bude muset tuto práci dřív či později opustit, okolí totiž k těmto vztahům nebývá příliš vstřícné. Najdou se tací, kteří dokáží ignorovat jedovaté poznámky a čelit pomluvám, ale většinou to vztahům příliš nesvědčí a dojde-li k rozchodu, stává se situace ještě složitější, někdy může být situace natolik nepříjemná, že raději jeden z partnerů práci opustí.

Sobě rovni zaměstnanci

Téměř 80% vztahů na pracovišti vzniká mezi stejně postavenými kolegy, tady je situace už růžovější, protože takový vztah může podniku i prospět. Mnohé společnosti dokonce mezilidské vztahy na pracovišti utužují a podporují. Týmová atmosféra je pro chod některých firem velmi důležitá, a tak není výjimkou, že vznikne řada partnerských vztahů a časem tito lidé vstoupí i do manželství. Jedná se například o restaurace a jiné podobné podniky.

Všeho moc škodí

Při dnešním vysokém pracovním nasazení nejsou vztahy na pracovišti neobvyklé. Pokud se vztah povede, vše funguje jak má a dva lidé se nakonec i vezmou, může být problém v tom, že spolu tráví potom příliš hodně času a nemají každý svůj prostor, pro své vlastní JÁ. V tomto případě je vhodné rozdělit si práci tak, aby každý pracoval v jiném úseku či na jiném oddělení. Vídat se v práci a potom ještě i doma by z pohledu budoucnosti nemuselo být nejlepší.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Další články k tématu: Starosti s prací