Menu
Úvod  ›   › 

Dítě a kariéra? Stále velký problém

Plánujete založení rodiny, nebo se chcete vracet do zaměstnání po rodičovské dovolené? Počítejte s tím, že budete oproti mužům výrazně znevýhodněna.

Možná už jste dospěla do stádia, kdy plánujete založení rodiny, nebo naopak už dítě máte, končí vám rodičovská dovolená a začínáte řešit návrat do zaměstnání. Očekáváte, že naskočíte do rozjetého vlaku na stejné pozici, se stejnými platovými podmínkami jako vaši mužští kolegové? Bohužel ne, protože mateřství a péče o dítě je stále v naší republice považováno za značný handicap v profesním růstu.

Podle údajů Evropské komise ženy mnohem častěji přerušují kariéru kvůli tomu, že povinnosti v rodině nejsou rovnoměrně rozděleny. Ženy po rodičovské dovolené se často nevrací do práce na plný úvazek a dopadají na ně i další profesní znevýhodnění. Obtížné sladění profesního a soukromého života (někdo musí vyzvednout dítě ze školky, dovézt ho na kroužky, udělat s ním úkoly... a budete to nejspíš vy) musí ženy nejčastěji řešit prací na částečný úvazek, což se samozřejmě negativně odrazí v profesním vývoji a kariérním růstu.

V celoevropském průměru vydělávají ženy o sedmnáct procent méně než muži. Statistiky navíc ukazují, že rozdíl mezi platy žen a mužů roste s věkem. Typicky jsou ženy v členských státech EU na začátku své kariéry placeny stejně nebo dokonce lépe než muži. Jakmile však žena odejde na svou první mateřskou a následně rodičovskou dovolenou a následně se vrátí do zaměstnání, objevuje se mezi jejím platem a platem mužů na stejné pozici výrazný propad. Zaměstnavatel ji nižším platem "trestá" za profesní mezeru, která vznikla v důsledku toho, že se starala o dítě a nevěnovala se plně své kariéře. V důsledku nižších platů potom ženy dostávají i nižší penzi. Je tudíž větší pravděpodobnost, že v důchodovém věku budete trpět chudobou vy, coby žena, než vaši kolegové mužského pohlaví.

Přitom odstranění rozdílů v platech mezi muži a ženami je z dlouhodobého hlediska výhodné i pro celou společnost. Například v zemích, kde jsou nejnižší rozdíly mezi platy mužů a žen, je nejvyšší porodnost. S vyšší zaměstnaností žen roste ekonomická konkurenceschopnost. Evropská komise proto zahájila kampaň, která si klade za úkol nejen informovat o této problematice, ale podniká i konkrétní kroky k zlepšení situace.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Další články k tématu: Život a děti