Menu
Úvod  › 

Čas, kdy jde dítě spát, ovlivňuje jeho chování

Napadlo vás někdy, že čas, kdy dítě ukládáte do postele, má souvislost s tím, jak se dítě chová? Vědci teď zjistili, že děti, které chodí spát v nepravidelnou dobu, mají mnohem víc problémů s chováním.

Většinu rodičů nejspíš nikdy nenapadlo, že by způsob ukládání jejich potomků ke spánku mohl mít takový význam, ale studie zveřejněná v magazínu Paediatrics mluví jasně. Usínání v nepravidelnou dobu narušuje přirozené tělesné rytmy dítěte, vede k spánkové deprivaci, zpomaluje vyzrávání mozku a zhoršuje schopnost regulovat své chování.

Autorka studie Yvonne Kelly k tomu podotýká, že nepravidelné usínání je spojeno s neustálou změnou biorytmů, která vede ke stavu známému jako jat lag (pásmová nemoc známá u cestovatelů), což se samozřejmě zase negativně odráží na zdravém vývoji a každodenním fungování.

"Je známo, že raný vývoj dítěte má velký vliv na zdraví a psychiku i v dospělosti. Dospěli jsme k názoru, že nepravidelné ukládání ke spánku, zejména v klíčových okamžicích děstkého vývoje, může mít celoživotní zdravotní následky."

Ve svém výzkumu analyzovaly vědci data od více než deseti tisíc dětí. Studie trvala čtyři roky a vědci si zaznamenávali, v kolik chodí děti spát ve třech, pěti a sedmi letech. Kromě toho shromažďovali informace od rodičů a učitelů dětí o případných problémech v chování.

Výzkum odhalil jasnou klinickou i statistickou souvislost mezi dobou, kdy jsou děti ukládány ke spánku, a jejich chováním. Respektive mezi nepravidelným usínáním a problematickým chováním, které přisuzují narušení cirkadiánních rytmů, což vede ke spánkové deprivaci, která zase negativně ovlivňuje vyzrávání mozku.

Děti, které vyrůstaly bez pravidelného režimu, a chodily spát v různou dobu, měly mnohem víc problémů s chování - hyperaktivitou, tolerování autorit, konfliktů s vrstevníky a emocionálních problémů. Pozoruhodná je skutečnost, že po úpravě usínání a nastolení pravidelného rytmu došlo k výraznému zlepšení těchto těžkostí.

Nepravidelné usínání je nejčastí u dětí ve věku kolem tří let a týká se jednoho z pěti dětí. Oproti tomu víc než polovina sedmiletých dětí už chodí do postele pravidelně mezi půlosmou a půldevátou večer. Ukázalo se také, že děti, které jsou ukládány ke spánku nepravidelně, nebo chodí spát po deváté hodiny večer, pochází často ze sociálně slabých prostředí.

Dobrou zprávou však je, že vliv nepravidelného usínání je zvratný a pokud začnete posílat dítě do postele ve stejnou dobu, lze po čase očekávat zlepšení problémů s chováním.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)
Přečtěte si také:
Dětské noční můry: Jak s nimi bojovat?
Nespavé dítě: Tipy pro klidnější noc
Děti a spánek přes den: Kdy ho můžete zrušit?
Záškuby dětí ve spánku: Máte se bát?