Menu
Úvod  › 

10 signálů, že má vaše dítě Aspergerův syndrom

Připadá vám, že se vaše dítě projevuje nestandardně a zvláštně? Možná trpí Aspergerovým syndromem. Podle následujících deseti signálů poznáte, že není všechno v pořádku.

1. Fixace na jednu aktivitu.

Děti s Aspergerovým syndromem, což je jedna z poruch autistického spektra, mají obvykle jen málo zájmů a dokáží se jednou aktivitou zabývat hodiny a hodiny. To je také často jeden ze symptomů, který rodiče dětí s Aspergerem, zaznamenají jako první. Dokáže si vaše dítě hrát hodiny se svými autíčky, knihami, modrými hračkami... a nic jiného ho nezajímá? Potom byste měli zpozornět.

2. Malí profesoři.

Typický je pro děti s Aspergerem projev, který zní vzhledem k jejich věku až neúměrně. Mají obvykle velmi vyvinuté verbální schopnosti, ale na druhou stranu jsou obvykle fixovány na určité téma, o kterém chtějí mluvit celou dobu a nedokáží se adaptovat na jiná témata. Děti s Aspergerem také často upřednostňují rozhovory s dospělými před povídáním si se svými vrstevníky.

3. Obtížná čitelnost sociálních situací.

Sociální obtíže jsou pro děti s Aspergerovými syndromem typické. Je pro ně velmi obtížné číst neverbální gesta, stejně tak jako udržovat běžnou společenskou konverzaci. Velmi těžko se orientují v dynamice skupin, což se projevuje například těžkostmi ve škole, kdy nedokáží například vžít se do pohledu ostatních, nebo akceptovat jiný názor.

4.Potřeba pravidelnosti a rituálů.

Rituály, pravidelnost a pevný řád je mimořádně důležitou součástí života dětí s Aspergerem. Pokud je nemají, cítí se zmatené a nedokáží se zorientovat. Všechno musí být správné, v ten jediný správný čas a tak, jak jsou zvyklé. To znamená, že musíte chodit nakupovat do stále stejných obchodů, obědvat se musí přesně ve dvanáct a podobně.

5. Emoční nevyrovnanost.

Pokud je na děti s Aspergerem vyvíjen příliš velký tlak (například pokud jsou vystaveny příliš velkému množství podnětů), mají tendenci hroutit se - respektive nedokáží kontrolovat své emoce, pokud věci nejdou podle plánu, nebo mají pocit, že je přestávají zvládat. Časté jsou v takových situacích záchvaty vzteku a další emotivní "výlevy."

6. Nedostatek empatie.

Dalším signálem Aspergerova syndromu je nedostatek empatie k ostatním lidem. Nedokáží rozklíčovat, jak se lidé kolem nich cítí, co chtějí nebo potřebují. Absolutně se nedokáží vžít do jejich pocitů, což často může působit jeko bezohlednost nebo necitelnost.

7. Nerozumí nuancím řeči.

Většina dětí s Aspergerovým syndromem mám problémy postřehnout a správně rozkódovat tón hlasu, jeho polohu a další drobné nuance. Většinou proto nejsou schopné pochopit vtip, nepoznají, kdy si někdo dělá legraci a kdy mluví vážně, nebo mají problémy rozpoznat ironii v hlase.

8. Neobvyklá řeč těla.

Děti s Aspergerovým syndromem také často poznáte podle neobvyklého výrazu tváře nebo postoje těla. Mohou se projevovat například velmi upřeným pohledem do jednoho bodu, vyhýbáním se očnímu kontaktu a podobně.

9. Opožděný motorický vývoj.

Ať už jde o psaní, jízdu na kole, nebo další motorické schopnosti, jejich opožděný vývoj může být jedním z dalších syndromů Aspergerovým syndromem. Děti s tímto onemocněním často nedokáží skákat přes švihadlo, zacházet s míčem a podobně.

10. Sensorická přecitlivělost

Celá řada dětí s Aspergerovým syndromem má velmi výraznou sensorickou citlivost. To znamená, že přehraně reagují na silné světlo, hluk, či vůně. Často také odmítají nosit oděvy z určitých látek, protože je na svém těle nesnesou.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)
Přečtěte si také:
Autismus: Ohrožené jsou děti starších matek
Jak poznáte autismus u dítěte
Mezi očkováním a autismem neexistuje žádná souvislost
Otrávené mozky: Chemikálie, které způsobují autismus
Varovné signály, že vaše dítě trpí autismem