Menu
Úvod  › 

Syndrom vyhoření a 5 příznaků, podle kterých to poznáte

Syndrom vyhoření (chcete-li burnout) se týká především oblasti práce a jde o citové a mentální vyčerpání. Nezřídka jde o důsledek dlouhodobého stresu a nejvíce se týká lidí, kteří pracují s jinými lidmi ? ovšem nemusí tomu tak být vždy. Od totální únavy a depresí se liší hlavně tím, že se vztahuje na danou krizovou oblast a jeho součástí jsou pochybnosti o sobě samém a smyslu dané práce. Projevovat se může až v několika úrovních.

K psychickým příznakům patří zejména lhostejnost k práci, ztráta nadšení a pracovního nasazení, následně pak problémy s koncentrací a soustředěním. Vyústit může až v agresivitu a popudlivost vůči okolí. Neméně důležitým příznakem je také pocit nedostačujícího ocenění z odvedené práce. Syndrom vyhoření má na svědomí emocionální změny, jako například cynický přístup, chladný vztah ke kolegům a problémy v osobním životě. Doprovázen může být i tělesnými příznaky, jako poruchy spánku, snížená imunita, ztráta chuti k jídlu, svalové napětí, vzestup krevního tlaku, průjmy či zácpy a další.

Zdroj:Syndrom vyhoření

Průběh syndromu vyhoření

Nadšení - zpočátku daný člověk překypuje elánem a energií, je ochoten pro svou práci obětovat mnoho. Zapomíná na koníčky a jiné volnočasové aktivity.

Stagnace - prvotní nadšení uvadá a jedinec zjišťuje, že není vše takové, jaké si to idealizoval. Objevuje se nutkání vykonávat volnočasové aktivity.

Frustrace - nastává období plné pochybnosti o smyslu své práce a mnohdy i celé existence.

Apatie - nastává po delší době frustrace a je svým způsobem východiskem z předešlé fáze (frustrace). Jedince již vykonává pouze ty nejnutnější povinnosti.

5 příznaků vyhoření

  • Fyzické a emoční vyčerpání - dostaví se apatie a deprese
  • Pokles výkonnosti
  • Zahořklost, zklamání a nespokojenost (dostaví se poruchy soustředění a spánku)
  • Zažívací a dýchací potíže
  • Ztráta chuti na sex
Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Související články