Menu
Úvod  › 

Jak to vidí chlap ? jsou opravdu muži a ženy tak rozdílní?

Samozřejmě, že ženy a muži jsou rozdílní, příroda to tak prostě zařídila a rozdíl netkví jen po fyzické, ale i mentální stránce. Většina rozdílů mezi muži a ženami existuje díky tisícům let formování. Některé rozdíly nemají zásadní charakter, přesto mají svou unikátní krásu a individualitu.

O rozdílech mezi těmito dvěma pohlavími se toho už mnoho napsalo a mnohé rozdíly se staly předmětem různých vtipů, anekdot a žertů, ať už z pohledu jednoho či druhého pohlaví. Vědci a různí výzkumníci už dávno objevili spojitost se strukturou mozku u obou pohlaví do určité míry rozdílnou. Tedy odpovědnou za odlišné reakce a způsoby jednání na podněty a situace. Mozek mužů je v průměru o 10% objemnější než mozek žen a o 100g těžší. Přesto ženy disponují vyšším počtem neuronů a mnohem dokonaleji využívají pravou i levou hemisféru.

Zdroj:Rozdíl mezi mužem a ženou

Rozdíly mezi chlapci a děvčaty

Vývojová studie dokazuje nápadné rozdíly mezi chlapci a děvčátky již v prvním půl roku života. Děvčátka začínají dříve mluvit, lépe vyslovují, mají pestřejší slovník a brzy čtou. Netrpí tolik jako kluci poruchami, například dyslexie, dysgrafie a další. Naproti tomu kluci zase vynikají v logickém usuzování, počtech, prostorové představivosti a technickém myšlení.

Nikdo není víc a nikdo není méně

Úroveň schopností mužů a žen je vyrovnaná, ovšem ve struktuře patrné odlišnosti jsou. Podobné je to se stupněm a strukturou inteligence, ale psychickou výkonnost mají ženy v určitých vymezených oblastech v průměru nižší než muži. V abstraktním myšlení vedou jednoznačně pánové, ale v lingvistické inteligenci a schopnosti komunikovat jsou zase ženy v sedle a vedou si lépe. Pokračovat by se dalo do nekonečna o tom, kdy má navrch muž a kdy žena.

Zamyslíme-li se nad tím, právě proto muž a žena tvoří pár, který se doplňuje. Namísto hádek je lépe poznat silné a slabé stránky nejen svých osobností, ale i pohlaví a doplňovat se. Na toto téma vzniklo, nespočet knížek. Snad nejznámější je Muži jsou z Mrasu, ženy z Venuše (John Gray), kde je vysvětlena odlišnost mezi pohlavími a jak může bránit navazování uspokojivých milostných vztahů.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Související články