Menu
Úvod  › 

Největší mýty o manželství

Narození dítěte vaše manželství posílí. Sezdaní lidé mají častější sex a spolubydlení před sňatkem, posílí vaši lásku. Představujeme vám sedm největších mýtů o manželství.

Mýtus: Lidé, kteří v manželství setrvají, jsou mnohem šťastnější než ti, kteří se rozvedou.

Pravda: Bylo by hezké, kdyby manželství bylo zárukou štěstí, jenže výzkumy mluví úplně jinak. Podle nich často lidé setrvávají i v nefunkčním manželství jen kvůli tomu, že nechtějí mít status rozvedených. Podle výzkumů tedy pocit štěstí v průběhu manželství spíše lehce klesá, místo toho, aby vzrůstal. Navíc v porovnání s manželskými svazky před dvaceti až třiceti lety jsou současná manželství vystavena větší míře stresu a je v nich méně interakce.

Mýtus: Spolubydlení je v podstatě manželství bez "papíru."

Pravda: Odborníci už několikrát v rámci výzkumů potvrdili, že spolubydlení se od manželství značně liší - a to nejen kvůli úřednímu potvrzení. Spolubydlení vykazuje i jiné emoční a citové kvality než manželství. Při spolubydlení si partneři mají tendenci uchovávat větší míru soukromí, nevázanosti a také se častěji rozcházejí.

Mýtus: Lidé v manželství mají častější a lepší sex.

Pravda: Bohužel hned několik velkých výzkumů potvrdilo, že tomu tak není. Respektive lidé v manželství jsou sice se svým sexuálním životem spokojenější než nesezdaní, nicméně jejich sexuální frekvence je výrazně horší.

Mýtus: Vdané ženy jsou vystaveny větší míře domácího násilí.

Pravda: Oproti obecnému mínění, které předpokládá, že vdané ženy jsou vystaveny častějšímu domácímu násilí, výzkumy ukázaly, že největší riziko domácího násilí hrozí ženám, které jsou nesezdané a žijí se svým partnerem ve společné domácnosti.

Mýtus: Manželství je teď, oproti minulosti, kratší, protože lidé se dožívají delšího věku.

Pravda: Častým omylem je předpoklad, že manželství v současné době často vydrží mnohem kratší dobu než v minulosti, protože v současnosti se lidé dožívají delšího věku. Ve skutečnosti je délka manželství v posledních několika desítkách let víceméně stejná, protože lidé se sice dožívají vyššího věku, ale na druhou stranu se také žení a vdávají v mnohem pozdějším věku. Délka manželství se tak za posledních padesát let víceméně nezměnila.

Mýtus: Spolubydlení před manželstvím posílí vaši lásku.

Pravda: Pokud si chcete své city udržet co nejdéle živé a silné, před manželstvím spolu nebydlete. Výzkumy ukázaly, že spolubydlení před manželstvím negativně ovlivňuje následnou spokojenost v manželství a zvyšuje riziko budoucího rozvodu.

Mýtus: Děti vaše manželství posílí.

Pravda: Teorie o tom, že narození dítěte váš manželský svazek posílí a utuží, je sice hezká, nicméně se skutečností nemá nic společného. Právě naopak. Podle výzkumů je manželství po narození prvního dítěte vystaveno tak obrovskému tlaku a stresu, že často dojde naopak k odcizení manželů.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)
Přečtěte si také:
Lepší manželství za pět minut
Mladé manželské páry bez dětí jsou nejšťastnější
Vdávala jste se mladá? Nejspíš se rozvedete!
Chcete být zdraví? Ožeňte se!
Chování, které vám zničí vztah
5 manželských chyb, které dělají i chytré páry