Menu
Úvod  › 

Jak ničí zdraví pasivní kouření?

Nekouříte, takže vaše zdraví cigarety neohrožují. Skutečně? Pasivní kouření se na vašem těle může podepsat mnohem víc, než jste si ochotni připustit.

Nekouříte, protože si nehodláte zničit zdraví. Ale uvažovali jste někdy nad tím, jak se na vašem zdraví odrazí hodiny strávené ve vaší oblíbené, zakouřené restauraci? Nebo jaký má vliv na vaše děti bezohledná návštěva, která si v jejich přítomnosti zapálí?

Pasivní kouření s sebou nese zdravotní rizika srovnatelná s aktivním kouřením. Toxické chemikálie, které spolu s kouřem inhalujete, hrají roli v rozvoji celé řady zdravotních problémů od kardiovaskulárních onemocnění až po rakovinu. Zpráva, kterou vydalo WHO v roce 2006, dokazuje, že neexistuje žádná bezpečná hranice vystavení se pasivnímu kouření. Co vám tedy hrozí a jak tomu můžete předejít?

Kouř z cigaret

Nebezpečné toxiny

V podstatě existují dva typy dýmu z cigaret, dýmek a doutníků. Jednak je to dým, který kuřáci inhalují, a dále jde o dým, který vzniká spalováním tabákových produktů. Oba dva typy těchto dýmů však obsahují velké množství škodlivých chemikálií. Tabákový kouř obsahuje víc než čtyři tisíce chemických složek a víc než dvě stě padesát z nich je toxických. Víc než padesát chemikálií v cigaretovém kouři je známých jako karcinogenní, tedy způsobující rakovinu.

Pro vaši představu; v kouři, který vdechujete v zakouřené restauraci, je mimo jiné obsažený i formaldehyd, arsenik, kadmium nebo polonium. Nebezpečné složky obsažené v dýmu, který inhalujete i jako pasivní kuřáci, vydrží ve vzduchu celé hodiny. K tomu, abyste vdechly jejich dostatečné množství, které může poškodit vaše zdraví, stačí přitom jen přibližně dvacet až třicet minut. Samozřejmě, že jejich škodlivé působení se sčítá a organismus si jej pamatuje.

Zabiják zdraví

Odborníci jsou si jistí, že důsledky pasivního kouření se u člověka mohou projevit i za desítky let a mají spojitost s řadou závažných zdravotních problémů. Pasivní kouření je například známým rizikovým faktorem rakoviny plic. Podle statistik Americké lékařské asociace zaviní jen ve Spojených státech pasivní kouření 3 400 úmrtí na rakovinu plic ročně (řeč je samozřejmě o nekuřácích). Pasivní kouření je také spojené s rakovinou nosních dutin.

Pasivní kouření se také negativně "podepisuje" na kardiovaskulárním systému nekuřáků. Je příčinou řady srdečních onemocnění, jako je například infarkt. Poškozuje také krevní cévy, brání krevnímu oběhu a zvyšuje riziko krevních sraženin.

Chronická plicní onemocnění, jako je například bronchitida a astma, mají s pasivním kouřením také zjevnou souvislost. Vystavení se dýmu z cigaret může souviset i s pocitem tíhy na hrudi a dechovou nedostatečností při jakékoli tělesné námaze.

Pasivní kouření a děti

Mnohem větší dopad než na dospělé má samozřejmě pasivní kouření na děti a dospívající, jejichž organismus je zranitelnější než organismus dospělého člověka. Už proto, že jejich dech je rychlejší než dech dospělých a inhalují proto za stejnou dobu větší množství dýmu a zplodin, které jsou v něm obsažené.

U dětí, které žijí v jedné domácnosti s kuřákem, jsou dopady na zdraví nejhorší v průběhu prvních pěti let života dítěte. Dítě, které stráví jen jednu hodinu ve velmi zakouřené místnosti inhaluje tolik zplodin, jako kdyby samo vykouřilo deset cigaret. Nepomůže ani, pokud kouříte v práci nebo autě, protože dítě inhaluje tyto zplodiny i z oblečení či vlasů kouřícího rodiče.

Ženy, které jsou vystaveny pasivnímu kouření v průběhu těhotenství, mají větší pravděpodobnost, že jejich dítě bude mít nižší porodní váhu. Ženy, které v průběhu těhotenství dokonce aktivně kouří, obrazně řečeno nutí kouřit i své dítě, protože chemikálie z cigaret prostupují placentou. Děti, které jsou kouření vystavené už jako plody v děloze matky, jsou více ohroženy syndromem náhlého úmrtí. Toto riziko se zvyšuje i v případě, že jsou vystaveny pasivnímu kouření v kojeneckém věku.

Pasivní kouření může být příčinou astmatu u dětí. U dětí, které již astma mají, jej pasivní kouření zhoršuje a zvyšuje počet záchvatů. U dětí mladších šesti let existují zřejmé důkazy o souvislosti mezi pasivním kouřením a infekcí dolního dýchacího traktu, jako bronchitida a zápal plic.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Další články k tématu: Kouření