Menu
Úvod  › 

Jak obnovit důvěru ve vztahu?

Důvěra je základním kamenem každého zdravého a trvalého vztahu. Díky ní lze společně řešit složité životní situace, krize i dennodenní starosti. Ztráta důvěry mezi partnery může mít na vztah fatální dopad. Obnovení důvěry je totiž komplikované a v mnoha případech i nemožné.

Ztratit důvěru je vždy snazší, než ji získat

Přijít o důvěru lze tak snadno, jako lusknout prsty. A nemusí jít hned o nevěru. Ztratit důvěru lze i drobnými zbytečnými lžemi o finančních záležitostech, zatajováním informací o zdravotním stavu, emocionálním zneužívání a mnoha dalšími způsoby. Málokdo si takovou situaci dovede nebo chce představit, ale ve chvíli, kdy se v ní ocitne, jde v první chvíli obvykle o šok.

Obnova je o spolupráci

Ztráta důvěry je velkou ránou pro každý vztah. Narušení jistot, které si dva lidé mezi sebou budují, může mít obrovské následky, které ovlivní chod vztahu, rodiny i širšího okolí kolem rodiny, tj. společných přátel a pracovních vazeb.

Pokud si to uvědomí obě strany, nejen podváděný partner ale i ten, kdo se provinil a dále spolu chtějí zůstat, musí na obnově důvěry pracovat spolu.

Láska

Odstranit příčinu

Základem je zjistit rozsah poškození vztahu a následně zjistit přesné příčiny, které k tomu vedly. Uvědomit si, kde se stala chyba, zda chyba nadále trvá a případně začít přemýšlet nad jejím odstranění. Partneři spolu musí mluvit. Všechno je nutné si vyříkat, zjistit pohled na věc z druhé strany. Spousta problémů vzniká z nepochopení, z toho, že spolu lidé neumí nebo nechtějí komunikovat.

Vždy je nutné zvážit reálné možnosti

Podstatnou roli v obnově důvěry hraje čas. Možnost zachování vztahu bude zřejmě nejvíce záležet na podváděném partnerovi. Ten se musí s novou situací srovnat více, než druhý partner, který svým vědomým chováním mohl následky předvídat. Těžkou situaci si podváděný partner musí prožít a reálně zvážit, zda je obnova vztahu a důvěry vůbec možná. Pokud se přes tuto situaci nepřenese, je ztráta důvěry neměnná a obvykle bývá přenášená i do případného dalšího vztahu.

Odpuštění jako částečná výhra

Důležité je jistě odpouštění. Pokud podváděný partner najde morální sílu k odpuštění, je napůl vyhráno. Je však nutné zajistit, aby k obdobné situaci již nikdy v budoucnu nedošlo. Pomůže, když si partneři stanoví optimální kroky, díky kterým budou dále vztah budovat a důvěru znovu prohlubovat.

Nekonečné obviňování a hádky jsou jen cestou k rozchodu. Co neříkat v hádkách.

Špatné situace si není dobré znovu připomínat

Určitě ničemu nepomůže zpětné přehrávání a vyvolávání všeho, co partner dělal nebo říkal. Takové chování a upínání se k jakýmkoli i bezvýznamným detailům je citově vyčerpávající a má zřejmý vliv i na zdravotní a duševní stav člověka. Zabránit takovým myšlenkám je možné vytvořením si určité „hradby“ v mysli, za kterou se tyto nepříjemné události a vzpomínky uzavřou. Pomáhá i vědomí, že co se stalo v minulosti, má v minulosti i zůstat. Tato rada neřeší obnovu vztahu mezi partnery, ale pomáhá zrazenému partnerovi se se situací srovnat.

Pryč se sliby a přísahami

Prázdné sliby a přísahy nemají žádný smysl. Slib i přísaha se mnohem snadněji poruší než jasná dohoda. Dohoda mezi dvěma lidmi musí být jednoznačná a důsledně dodržovaná.

Vlastní iniciativa

Člověk, který se pokouší obnovit ztracenou důvěru, by měl přijít i s vlastními návrhy řešení. Ukáže tím upřímný zájem, snahu i to, jak moc mu na tom druhém záleží. Tento přístup je velmi důležitý a neměl by se podceňovat.

Jak obnovit důvěru:

  • komunikací mezi partnery
  • vysvětlením a vyjasněním vzniklé situace
  • věnováním pozornosti tomu druhému
  • trávením společného času spolu
  • říkáním pravdy
  • projevy lásky a pozornosti
  • dodržováním dohod a pravidel

Určitě řešit než neřešit

Při snaze o obnovu důvěry by měl mít člověk dostatek empatie a trpělivosti, půjde o běh na dlouhou trať. Je nutné si uvědomit, že nepůjde o to zapomenout, nic neřešit a dělat, že se nic nestalo. Toto není správná cesta k cíli, a proto tento způsob nemůže nikdy fungovat. Bolestivý a nepříjemný proces spolu musí prožít oba.

Msta to nespraví

Provinilec by měl ocenit snahu o odpuštění. I zrazený partner bude muset své chování přizpůsobit a vyvarovat se možné potřebě oplácet zradu zradou, dělat naschvály a ubližovat. Každý krok by měl být promyšlený, neboť cokoli může ovlivnit budoucnost vztahu i jeho nezvratný pád.

Rozumný přístup

Pokud partneři dojdou ke zjištění, že nedůvěra byla ztracena jen v jedné oblasti a situaci lze vyřešit tak, aby se již neopakovala, pomůže k problému přistoupit jako k příležitosti, jak vztah posílit. Tento přístup může nakonec překvapivě pomoci, a to hlavně v uvědomění si, jak podstatné a důležité místo ten druhý ve vztahu má.

Odborníci nemusí být poslední možností

Pokud se však i při upřímné snaze obou situace nelepší a nedůvěra přetrvává, je vhodné to nevzdávat a hledat pomoc zvenku. Odborníci na partnerské vztahy vnesou do věci jiné světlo a svými zkušenostmi a radami dokáží přispět k očištění poškozených citových vazeb.

Je škoda přijít pošetile o pouto, které vzniklo z lásky.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)


Další články k tématu: Vztah mezi ženou a mužem