Menu
Úvod  › 

Děti milujících otců se chovají lépe než ostatní

Chcete mít bezproblémové a hodné dítě? Stačí, když se mu jeho otec bude věnovat a projevovat své city. Vědci totiž zjistili, že děti, které mají milující otce, mají mnohem méně problémů s chováním.

Děti, které mají milující otce, se chovají mnohem lépe než ostatní. Vědci zjistili, že to, jakým způsobem interagují otcové se svými tříměsíčními ratolestmi, ovlivňuje chování dětí v následujícím roce. K tomuto závěru dospěl tým odborníků z oxfordské univerzity, který studoval téměř dvě stovky rodin v jejich přirozeném prostředí.

Jeho autoři dospěli k závěru, že ty děti, které mají otce zapojující se do jejich výchovy a projevující jim své city, mají v dalším životě mnohem méně problémů s chováním. Děti otců, kteří jim projevovali jen minimum citů, příliš si s nimi nehráli, ani se nemazlili, měly v pozdějším věku problémy s chováním a přizpůsobivostí.

Tato spojitost se ukázala silnější u chlapců než u dívek. Tato skutečnost je, podle vědců, způsobena pravděpodobně tím, že chlapci jsou vnímavější k vlivu otce, a to zejména v časném věku. Autoři studie požádali otce, kteří se výzkumu zúčastnili, aby si hráli se svými tříměsíčními dětmi, ovšem bez použití hraček. Jejich vzájemnou interakci potom natáčeli na kameru. Videozáznam byl poté psychology analyzován z hlediska empatie, citlivosti a vzájemných vazeb mezi otcem a dítětem.

Když potom děti dosáhly věku jednoho roku, rodiče byly požádáni, aby vyplnili dotazník ohledně chování dítěte. Dotazník obsahoval otázky, které mapovaly, jak často dítě pláče, zda dokáže samo usnout, zda se objevují nějaké problémy s jeho krmením, jakým způsobem interaguje s ostatními dětmi a další oblasti jeho chování. Čím více problémů s chováním v raném věku bylo zmapováno, tím více problémů v pozdějším věku dítěte vědci předpokládají.

Studie navazuje na předchozí výzkumy, které potvrdily, že dlouhodobé problémy s chováním často pramení z nedostatečných rodičovských schopností v raném dětství. Nicméně většina těchto předchozích výzkumů byla zaměřena na roli matek při výchově dětí a opomíjela úlohu otců. Autoři nového výzkumu zdůrazňují, že toto je poprvé, kdy byl zdokumentován a dokázan vliv, jaký mají otcové na další vývoj dítěte.

Vědci dále předpokládají, že ti muži, jejichž vztah k matce byl nějakým způsobem narušen, mají v pozdějším věku problém projevovat city svým vlastním dětem, neumí upoutat jejich pozornost a jejich interakce je určitým způsobem narušena.

David Ramchandani, jeden z autorů studie, k tomu podotýká: "Interakce otce s dítětem v prvních několika měsících je extrémně důležitá pro vývoj dítěte. Jedná se o zcela klíčový faktor srovnatelný například s péčí rodičů, dostatkem podnětů a podobně."

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)
Přečtěte si také:
Děti starších otců jsou častěji duševně nemocné
Proč by muži měli mít děti
Výběrové řízení na otce
Otec u porodu: Máte se ho zúčastnit, nebo ne?
10 věcí, které by měli nastávající otcové vědět
7 zásad skvělých otců