Menu
Úvod  › 

Děti starších otců jsou častěji duševně nemocné

Děti starších otců mají větší pravděpodobnost, že u nich bude v budoucnu diagnostikován autismus, schizofrenie a množství dalších neuroprychiatrických a vývojových poruch. Ukázala to nová studie.

Výsledky nové studie ukázaly, že starší samci myší plodí mnohem častěji potomky s genetickými mutacemi, které odpovídají lidským mutacím zodpovědným za určitá neurologická onemocnění. Genomy myší a mužů jsou z tohoto pohledu identické na pětaosmdesát procent.

"Myši sice netrpí schizofrenií nebo autismem," říká John McGrath, jeden z autorů výzkumu publikovaného v magazínu Translational Psychiatry. "Nicméně jsme zjistili, že potomci starších myších samců vykazují určité změny ve struktuře mozku a v chování." Výzkum tak poskytuje klíč k pochopení souvislosti mezi zvýšeným rizikem neurologických onemocnění a staršími otci.

Vědci nechali oplodnit mladšími i staršími samci oplodnit stejně staré samice. Poté zkoumali genomy všech myší, včetně potomků, kteří z tohoto oplodnění "vzešli." Zaměřili se také na analyzování struktury jejich mozku.

Při těchto analýzách vědci objevili u mláďat nové genetické mutace, které nebyly přítomní ani u jednoho z rodičů. Potomci starších myších samců vykazovali šest nových mutací, které jsou považovány za ekvivalenty těch, jež u lidí zodpovídají za autismus a schizofrenii. Potom mladých myších samců žádnou z těchto genetických mutací neměli.

Rozdíly se projevily i u testu chování - u mláďat se testovala reakce na hlasitý zvuk - potomci starších myších samců vykazovali nezvyklé reakce. Na jejich mozcích byly zároveň objeveny i tělesné odlišnosti od ostatních myší.

Existuje celá řada teorií, které se snaží spojitost mezi staršími otci a neurologickými poruchami u mláďat objasnit. Nejpravděpodobnější je genetická mutace jménem CNV, jejíž výskyt vzrůstá právě s věkem rodičů, a která pravděpodobně nese zodpovědnost za výskyt tohoto typu onemocnění.

Na druhou stranu ne všechny výskyty CNV musí vést nutně k neurologickému onemocnění a stejně tak ne všichni starší otcové musí touto mutací trpět. Současně vědci upozorňují na to, že i když je myší a lidský genom velmi podobný, není zcela totožný, tudíž se u lidí mohou vyskytovat určité variace. Souvislost mezi vzrůstajícím rizikem neurologického onemocnění dětí a vyšším věkem otců se však považuje za prokázanou.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)
Přečtěte si také:
V čem jsou otcové lepší než matky
7 věci, které by měl otec naučit svou dceru
7 signálů, že vás má vaše dítě rádo
Test: Jste připraveni být otcem?