Menu
Úvod  › 

Věci, na které byste se měli zeptat učitelky svého dítěte

Jdete na třídní schůzku? Následující otázky byste rozhodně měli položit učitelce svého dítěte. Pomohou nejen vám, ale i vašemu potomkovi.

Období třídních schůzek je zátěžovou situací pro všechny zúčastněné. Máte šanci říci své připomínky, ale i dozvědět se o tom, co vašemu dítěti jde, i o tom, co mu dělá problémy. Správně položené otázky vás mohou nasměrovat na případné hrozby (například na hrozící šikanu atd.) a řadě zbytečných problémů tak můžete předejít. Musíte se ale umět ptát a položit učitelce svého dítěte ty správné otázky. Znáte je?

1. Jak dítě zapadá do třídního kolektivu?

Je to v podstatě ta nejdůležitější otázka, kterou můžete učitelce svého dítěte položit. Zajímejte se o to, zda není terčem agrese (nejen fyzické, ale i verbální), ale zároveň i o to, jestli samo nemá násilnické sklony a někomu neubližuje. Chtějte vědět, zda je součástí kolektivu, má ve třídě kamarády a vychází s dětmi. V tomto ohledu se nespoléhejte pouze na vyjádření svého potomka, protože sociálně izolované děti se často stydí za to, že nemají žádné kamarády. Proto to rodičům nepřiznají a klidně si imaginární kamarády vymyslí.

2. Jaké jsou nejsilnější a nejslabší stránky dítěte?

Samozřejmě, že vám učitelka sdělí, jak to vašemu dítěti jde ve škole, ale zajímejte se také o to, co přesně jde vašemu dítěti nejvíc a kde má největší mezery. Chtějte také vědět, co učitelce připadá, že ho nejvíc baví, protože to jsou zcela odlišné faktory, které vám mohou ukázat budoucí směr dítěte. Na základě těchto informací můžete rozvíjet jeho přirozený talent i přizpůsobit akvivity, kterým se společně věnujete ve volném čase.

3. Potřebuje s něčím speciální pomoc?

Zdaleka ne všechny učitelky jsou tak sociálně zdatné, aby dokázaly rodičům sdělit, že jejich dítě je například ve čtení nejpomalejší ve třídě a bylo by potřeba cvičit s ním denně doma. Zeptejte se přímo, zda je potřeba dítěti s něčím speciálně pomáhat. Usnadníte tak situaci všem zúčastněným.

4. Zapomíná?

V některých školách se dávají za zapomínání pomůcek a úkolů poznámky, jinde se to řeší pouze domluvou, nebo černým puntíkem ve třídě. Zajímejte se o to, zda má vaše dítě připravené do školy všechno, co má mít. Dozvíte se tím mnohé o jeho přístupu.

5. Vidí dobře na tabuli?

Může vám to připadat jako nepodstatný detail, ale to, zda dítě dokáže z tabule všechno dobře přečíst, nebo musí mhouřit oči, aby dokázalo zaostřit, vám napoví, zda byste se náhodou neměli vydat na kontrolu k očnímu lékaři. A učitelky si těchto věcí obvykle všimnou jako první.

6. Zapojuje se?

Některé děti jsou více aktivní a extrovertní, jiné mají sklony k dennímu snění a introvertnímu založení. Pokud je dítě pasivní a polovinu vyučování stráví zíráním z okna, je potřeba nových a kreativních přístupů, aby se zvýšilo jeho zapojení. Zajímejte se proto o to, nakolik se dítě při vyučování zapojuje a je aktivní.

7. Máte nějaká pravidla, o kterých bychom měli vědět?

Někde je dovoleno nosit do třídy hračky, s nimiž si děti hrají o přestávkách, jinde jsou naopak zakázané. To samé platí o mobilních telefonech, tabletech, žvýkačkách... Zeptejte se, jaká pravidla platí konkrétně ve vaší třídě, abyste mohli dohlédnout na jejich dodržování.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)
Přečtěte si také:
Jak připravit dítě na první třídu?
15 tipů pro rodiče na první školní dny
10 věcí, kterých se rodiče prvňáčků nejvíc bojí
Pohroma ve školkách: Vši odolávají všem přípravkům
20 otázek, které můžete dnes odpoledne položit školákovi