Menu
Úvod  › 

V čem jsou otcové lepší než matky

Ze všech stran slyšíte, že matky jsou pro děti nejdůležitější, existuje ale spousta věcí, ve kterých jsou otcové ve výchově lepší a nezastupitelní. Znáte je?

Nechávají děti riskovat

Matky jsou zkrátka opatrnější a mají tendenci domýšlet ty nejhorší důsledky, proto zůstává na otcích, aby jim dovolili vylézt na strom a ješě jim poradili, která větev je k tomu nejvhodnější. Otcové chápou, že děti potřebují ve svém životě dobrodružství a potřebují si vyzkoušet i méně bezpečné věci, právě kvůli tomu, aby poznaly, co je nebezpečné. Je to prostě tak: mateřská náruč je spíše ochranitelská, zatímco ta otcovská je dobrodužnější. Zatímco o matky se pokouší infarkt, když jejich maličký synáček šplhá po židli a už se vidí, jak jedou na chirurgii s rozbitou hlavou, otcové povzbuzují svého dvouletého chlapáka, aby to zkusil ještě výš a nadšeně mu tleskají. Případnou návštěvu chirurgie berou jako daň z rizika a konečně jizvy může jejich potomek vydávat v pubertě za výsledek pouličního boje a balit na něj holky.

Hrají drsně

Nedávno proběhl výzkum, během kterého se ukázalo, že otcové vychovávají své děti mnohem drsněji než matky. Jednak přehlížejí a zlehčují drobné bolístky a zranění svých potomků, což má v důsledku pozitivní efekt, protože je tak učí překonávat nesnáze a nevěnovat pozornost nepodstatným detailům. V neposlední řadě učí otcové děti poněkud agresivnějším hrám, jako je například polštářová bitva a podobně. Ty jsou nutné pro pro vybití agresivity a jakési vypuštění přetlaku.

Mají větší nadhled

Otcové obecně přistupují k výchově mnohem uvolněněji a s větším nadhledem než matky. Podle psychologů je to dáno skutečností, že muži většinou tráví s dětmi méně času než matky, a nemají proto čas a příležitost řešit detaily v jejich výchově. Pro otce je podstatné, že mohou projít dětským pokojem bez toho, aby šlápli na pět kostiček lega a neřeší, jestli si dítě ustlalo postel. Pro zdravý vývoj dítěte je nutný i detailní přístup matek, stejně jako nadhled otců.

Učení nápodobou

Podle výzkumů častěji otcové zapojují své potomky do aktivit, kterými si právě zabývají. To znamená, že spolu častěji sportují, ale například i pracují na zahradě nebo v dílně. Podle odborníků jsou právě tyto společné aktivity pro děti vynikajícím způsobem, jak se učit nápodobou. Kromě toho, že se tak u dětí rozvíjí hrubá i jemná motorika a koordinace, zvyšuje se například i jejich sebevědomí.

Větší ocenění

Pro matky to není nijak příjemná zpráva, ale výzkum z roku 2013, jehož výsledky byly publikovány v magazínu Psychological Science, prokázal, že otcové dokáží ocenit své potomky víc než matky. Otcové víc chválí, poskytují pozitivní zpětnou vazbu a umí ocenit schopnosti dítěte. Pravděpodobně není potřeba zdůrazňovat, jak je ocenění v životě dítěte důležité a nenahraditelné.

Věří víc vlastním instinktům

Otcové zvysoka kašlou na všemožné výzkumy a rady odborníků, protože je většinou ani nečtou. Místo toho, aby se trápili tím, jestli výsledky nového výzkumu náhodou nepopírají ty, které prošly médii týden předtím, věří vlastním instinktům a řídí se tím, co fungovalo v době jejich dětství. Vyznávají jednoduché pravidlo, že to, co přežili sami jako děti, nemůže zabít ani jejich potomky. A ono to většinou funguje.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)
Přečtěte si také:
Otcové versus matky: Jak mluvíme se svými dětmi
Děti starších otců jsou častěji duševně nemocné
10 věcí, které by měli nastávající otcové vědět
7 zásad skvělých otců
Děti milujících otců se chovají lépe než ostatní