Menu
Úvod  ›   ›   › 

Porod bez bolesti? Průvodce utišujícími prostředky

Pro mnoho žen je představa bolesti u porodu velmi stresující a chtějí se jí za každou cenu vyhnout. Přinášíme vám přehled utišujících prostředků, které máte při porodu k dispozici.

Kdyby si ženy mohly vybrat, velmi pravděpodobně by se mezi nimi nenašla ani jedna, která by si chtěla dobrovolně vyzkoušet porodní bolesti. Současná medicína nabízí celou řadu utišujících prostředků, které jsou při porodu k dispozici, ne všechny jsou však vhodné pro každého. Vyplatí se zná dostupné možnosti, jejich klady i zápory.

Drogy, které utišují bolest ale neodstraňují její příčinu a nezpůsobují úplnou ztrátu bdělosti, jsou známé jako analgetika. Systémová analgetika ovlivňují celý nervový systém. Lokální anestesie odstraňuje citlivost, ale nemá vliv na vědomí. Celková anestesie ovlivňuje vědomí i citlivost pacienta.

Entonox

Entonox je směs kyslíku a oxidu dusného podávaná ze speciálního tlakového přístroje, který se obvykle používá v první době porodní. I když je inhalace plynů při různých lékařských zákrocích běžná, v porodnictví se používá pouze entonox. Inhalujete jej pomocí masky přiložené na obličej. K projevení účinku stačí obvykle kolem pětačtyřiceti sekund, uvádí magazín Pregnancy. I když ztlumení bolesti je jen krátkodobé a dočasné, může vám pomoci při bolestivých kontrakcích.

Při inhalování se můžete cítit lehce omámená a můžete mít závrať. Ale vzhledem k tomu, že oxid dusný z těla rychle vyprchá, je u této metody jen minimální riziko, že nějak poškodí vás nebo vaše dítě.

Narkotika a analgetika

Nejčastěji používanými typy analgetik užívaných v průběhu porodu je fentanyl,nalbufin, butorfanol, Dolsin, tramadol. Tyto drogy jsou obvykle aplikovány injekčně do svalu (většinou do stehna nebo hýždí). Účinek těchto látek trvá obvykle od dvou do šesti hodiny.

Výhodou je, že redukují bolest bez toho, aniž by způsobovaly svalovou ochablost a cítíte dál stahy. Na druhou stranu u vás mohou způsobit otupělost a ospalost, amnézii na porod a zároveň na první kontakt s vaším miminkem. Také mohou být příčinou dechové deprese u vás i vašeho dítěte, ale v tomto případě jde většinou pouze o dočasnou záležitost.

Epidural

Epidural je pravděpodobně nejznámějším utišujícím prostředkem při porodu. Jde o lokální anestetikum, které může být kombinované s prostředky na znecitlivění dolní poloviny těla. Může téměř zcela utlumit bolest. Na druhou stranu hrozí riziko zdravotních komplikací pro matku.

Při aplikaci epiduralu vám sestra omyje spodní část zad a injekcí vstříkne utišující látku. Potom s pomocí jehly je zavedená do epidurálního prostoru cévka (epidurální prostor je oblast, která leží vně obalů míchy). Katétr je na místě fixovaný páskou. Cévkou se zavede malá testovací" dávka analgetika. Pokud jej vaše tělo dobře snáší, postupně jsou zaváděny další, které tlumí bolest.

Po provedení epiduralu bude doktor a sestry sledovat váš krevní tlak a srdeční činnost vašeho dítěte, aby měli jistotu, že všechno probíhá bez problémů. Provedení celého zákroku trvá přibližně dvacet minut a dalších dvacet minut je potřeba k tomu, aby se dostavil účinek. Z tohoto důvodu se také epidural obvykle nepodává ženám, které jsou otevřené víc než na tři až pět centimetrů.V ideální případě by měl epidural zcela utlumit vaše porodní bolesti při zachování vnímavosti ke kontrakcím.

Na druhou stranu však existuje několik nežádoucích efektů, které se u matky a dítěte mohou při podání epiduralu objevit. U některých žen ani přes jeho podání k utlumení bolestí nedojde (udává se přibližně 10%, u kterých nezabere). Je možná alergická reakce matky. Můžete se cítit otupělá a trpět závratí. Epidural může nížit krevní tlak matky, což se odrazí i na srdeční činnosti dítěte. Tato situace se obvykle řeší dalšími léky.

Je možné, že se u vás několik dní po podání rozvine bolest hlavy či bolest zad. Epidural může během porodu utlumit i vaše nutkání na močení, takže je nutné zavést cévku. Důsledkem epiduralu může být i horečka. Ačkoli se neví, zda je příčinou samotný epidural nebo následná infekce, budete možná muset vy i vaše dítě užívat antibiotika. Důsledkem může být i tvorba krevních sraženin.

Spinální analgezie

Spinální analgezie je v podstatě variantou epiduralu. Jde o velmi podobnou metodu; hlavní rozdíl spočívá v tom, že spinální analgezie se aplikuje jednorázově injekčně. Aplikuje se do stejné oblasti jako epidural a tlumí bolest přibližně od pasu dolů po dobu zhruba dvou hodin.

Hlavní výhodou spinální analgezie je rychlejší provedení než při epiduralu. Pokud porod postupuje rychleji, nemusí být čas na provedení epiduralu a může se spíše využít spinální analgezie. Navíc účinek nastupuje téměř okamžitě, kdežto v případě epiduralu je přibližně dvacetiminutová prodleva.

Nežádoucí účinky jsou u spinální analgezie stejné jako u epiduralu, ale přistupuje k nim vyšší riziko následné bolesti hlavy. V ojedinělých případech může způsobovat nevolnost, zhoršovat dýchání, nebo být příčinou infekce či poranění nervů.

Kombinace epiduralu a spinální analgezie

Pokud je k tomu důvod, porodník může použít kombinaci epidurální i spinální analgezie. Zjednodušeně řečeno se nejprve podá analgetikum pomocí jehly a potom se tato jehla použije k zavedení katétru, takže je do vašich zad zavedena jen jedna jehla. Pozitivní i negativní dopady této metody jsou stejné jako u epidurální a spinální analgezie.

Infiltrace pochvy

Tento typ utišujícího prostředku se používá především při nástřihu hráze nebo při šití po porodu. Všechny utišující látky se podávají těsně pře nebo po porození dítěte. Medikamenty jsou aplikovány injekčně do tkáně kolem poševního vchodu a okamžitě tuto oblast umrtvují.

Existuje jen malá pravděpodobnost, že by tyto anestetika měla nějaký vliv na vás nebo dítě, ale čas od času se může objevit alergická reakce.

Pudendální analgezie

Podobně jako u infiltrace pochvy se i pudendální analgezie aplikuje injekčně přímo do stěn vagíny krátce před porodem a znecitliví hráz. Používá se zejména u předčasného porodu a porodu za pomocí kleští. Účinek pudendální analgezie trvá od několika minut do hodiny.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Další články k tématu: Porod