Menu
Úvod  › 

Test: Jaký je váš styl výchovy dětí?

Jak vychováváte své potomky? Liberálně, autoritářsky, nebo si můžete gratulovat k demokratickému stylu výchovy? Udělejte si následující test.

Návod jak se otestovat: Každá testová otázka je ohodnocena daným počtem bodů. Tyto body, uvidíte vlevo vedle odpovědí v závorce. Vyberte jednu odpověď a body si zapište na kousek papírku. Poté co odpovíte na všechny otázky, tyto body sečtěte. Součet bodu slouží k vyhodnocení testu, které je na konci článku.

1. Dítě chce koupit v obchodě hračku, vy odmítáte a dítě se začíná vztekat...

 • (3) Dáte mu na zadek.
 • (2) Snažíte se mu to vysvětlit.
 • (1) Pravděpodobně podlehnete a koupíte mu ji.

2. Dítě nechce půjčovat hračky na hřišti jiným dětem...

 • (2) Vysvětlujete mu, že kamarádi si mezi sebou hračky musí půjčovat.
 • (1) Stojíte na straně svého potomka. Až bude sám chtít, půjčí je.
 • (3) Přikážete mu, aby hračky okamžitě půjčilo.

3. Podle jakého klíče byste dávali/dáváte dítěti peníze?

 • (3) Pevnou částku jako kapesné. Co si zvládne ušetřit, je jeho.
 • (1) Podle toho, o co si řekne a co aktuálně potřebuje.
 • (2) Volili byste určitou část pevnou a část pohyblivou podle aktuální situace.

4. Co si myslíte o tělesných trestech u dětí?

 • (1) Jsou pro vás naprosto netolerovatelné.
 • (2) V některých případech jsou odůvodněné.
 • (3) Používáte je docela často.

5. Co by pro vás bylo nejhorší?

 • (3) Kdyby vám dítě na veřejnosti odmlouvalo.
 • (1) Kdyby vaše dítě mělo nějakou negativní vzpomínku na své dětství.
 • (2) Kdyby vám dítě nevěřilo.

6. Vyžadujete, aby se vaše dítě podílelo na domácích pracích?

 • (3) Ano, to mu nemůže uškodit.
 • (2) Ano, ale jen adekvátně jeho věku a aktuální situaci (dalším povinnostem a aktivitám).
 • (1) Ne, nechcete mu kazit dětství.

7. Jste schopni před svým dítětem uznat svou chybu a omluvit se mu?

 • (1) Samozřejmě a děláte to často.
 • (2) Ano, pokud máte pocit, že je to důležité.
 • (3) Spíše ne.

8. Přistihnete dítě při lži...

 • (3) Následuje oprávněný trest.
 • (2) Záleží na situaci a závažnosti, jestli to budete řešit domluvou, nebo trestem.
 • (1) Vysvětlíte mu, že lhaním vám ubližuje a že jste z toho smutní.

9. Jak často si se svým potomkem hrajete?

 • (1) Kdykoli projeví zájem.
 • (3) Když máte zrovna čas a chuť.
 • (2) Snažíte se najít kompromis mezi svými povinnostmi a zájmy dítěte.

10. Svěřuje se vám dítě?

 • (3) Spíše ne.
 • (2) S většinou věcí ano.
 • (1) Jste přesvědčeni, že se vším.

Hodnocení

10 - 17 bodů

Váš výchovný styl lze označit jako liberální. V podstatě se bojíte jít se svým dítětem do jakéhokoli konfliktu, takže mu povolujete úplně všechno. Tolik se bojíte, abyste neporanili jeho křehkou dětskou duši, že mu nedokážete stanovit jakékoli hranice. V důsledku však nevychováváte svobodomyslnou osobnost, ale spíše rozmazleného spratka. Stanovení hranice a důslednost při jejich dodržování je ve výchově dětí mimořádně důležitá.

18 - 24 bodů

Gratulujeme! Váš výchovný styl je veskrze demokratický. Dokážete svému dítěti určit hranice, dohlížet na jejich dodržování, ale zároveň mu necháváte dostatečně velký prostor pro to, aby se mohlo svobodně rozvíjet. Vyznáváte výchovu formou diskuse, vysvětlování a kompromisů, proto máte u svého potomka zdravou autoritu. Můžete být na své rodičovské schopnosti hrdí.

25 - 30 bodů

Váš styl výchovy je silně autoritářský. Vydáváte příkazy a vyžadujete jejich stoprocentní splnění. Netolerujete žádné odchylky, ani výjimky a nepřipouštíte ani diskusi. Vaše dítě vás sice poslouchá na slovo, ale autoritu si vynucujete násilím a neplyne z přirozeného respektu vašeho potomka. Zkuste vnést do svého výchovného stylu trochu více tolerance a demokracie.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)
Přečtěte si také:
Největší chyby, které dělají rodiče dospívajících
5 věcí, které nikdy nesmíte říct svému dítěti
7 signálů, že své dítě přetěžujete
Jak vychovávat předškoláka
Rodičovské dilema: Nechat vybrečet dítě?