Menu
Úvod  › 

Otěhotnění při rakovině je obrovský risk

Pokles imunitního systému při těhotenství může dovolit tumoru, aby se rozšířil a zvětšil svou velikost, ukazuje nová studie.

V průběhu těhotenství dochází k poklesu některých funkcí imunitního systému. Pokud ve vašem těle bují nádor, právě v těhotenství může dojít k jeho rozšíření do dalších částí těla, ukazuje nový výzkum. Při něm pozorovali vědci z univerzity v Lausanne ve Švýcarsku těhotné ženy nemocné rakovinou a zjistili, že právě v těhotenství hrozí mnohem větší riziko, že jejich nádor bude metastázovat. Jejich závěry mohou pomoci lékařům lépe porozumět tomu, kdy hrozí větší riziko rozšíření nádoru. "Naše práce poskytuje důkazy o tom, že vrozená imunita hraje velkou roli při ochraně tkání před rozšířením nádoru," říká vedoucí výzkumu.

Za normálních okolností je růst nádoru a jeho rozšíření do dalších částí těla kontrolován imunitním systémem. Zvláštní roli v tom hrají takzvané NK buňky, které se řadí mezi lymfocyty a jsou schopné zabít nádorové buňky. Jenže tým švýcarských vědců už před několika lety zjistil, že březí myši mají mnohem méně NK buněk než ostatní myši, které nečekají mladé. Navíc NK buňky březích myší pracovaly méně efektivně.

Kromě toho vědci zjistili, že aktivitu NK buněk blokují takzvané myeloidní buňky. Pokud se tedy aktivita myeloidních buněk pozastaví, dojde ke zvýšení funkce imunitního systému a organismus je tak k metastázám odolnější. Bohužel však tento krok nepředstavuje dokonalou obranu proti metastázám, ale je pouze jednou částí prevence.

Podle studií je za normálních okolností snaha tumoru metastázovat v organismu, značně neúčinná. Méně než 0,1 procenta buněk, které se oddělí od primárního tumoru a vstoupí do krevního systému, je schopno vyvolat rakovinové bujení ještě v jiné části těla.

Závěry studie navíc ještě zdůrazňují roli genů při boji organismu s metastázami. Vědci srovnávali změny v expresi genu u březích myší se změnami v expresi genu v plicích pacientů postižených rakovinou. U obou skupin byly objeveny podobné anomálie.

Není zatím zcela zřejmé, co způsobuje pokles některých funkcí imunitního systému, nicméně skutečností zůstává, že otěhotnění při rakovině je obrovským rizikem.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)
Přečtěte si také:
5 bleskových testů, které vám zachrání život
7 každodenních zvyků, které vás uchrání před rakovinou
7 nejzákeřnějších druhů rakoviny
5 druhů rakoviny, kterým předejdete cvičením