Menu
Úvod  › 

Jste pro ženy atraktivní? Záleží na vašem obličeji

To, jestli vás ženy shledávají přitažlivým, záleží na tom, jaký máte obličej. Nový výzkum zjistil, jak ženy hodnotí atraktivitu mužské tváře.

"Zjistili jsme, že ženy hodnotí atraktivitu mužské tváře na dvou úrovních - sexuální úrovní založené na specifických rysech obličeje (například čelisti, lícních kostí a rtů) a nesexuální úrovni založené na celkovém estetickém dojmu," říká Robert G. Franklin, jeden z autorů výzkumu, kterého oslovil magazín ScienceDaily. "Na sexuální úrovni se atraktivita hodnotí podle rysů, které jsou tradičně spojeny s vysokou plodností a dobrým zdravím." Nesexuální úroveň atraktivity je potom založena na celku, kdy mozek hodnotí krásu založenou na souhrnu částí, které vidí.

Studie, jejíž výsledky byly zveřejněny v posledním čísle Journal of Expermental Social Psychology, se zabývala tím, jak ženy hodnotí přitažlivost či nepřitažlivost mužského obličeje. Psychologové v rámci výzkumu ukázali padesáti heterosexuálním ženám sadu fotografií zachycujících mužské obličeje. Poté požádali respondentky, aby ohodnotily přitažlivost obličeje z hlediska toho, zda by s ním byly ochotné jít na schůzku a zda by jej chtěli jako partnera, na stupnici od jedné do sedmi. První otázka byla formulována tak, aby evokovala sexuální podtext, kdežto druhá se zaměřovala spíše na estetické hledisko.

V další fázi výzkumu předložili psychologové fotografie další padesátce žen. Nicméně některé z fotografovaných obličejů se rozřízly horizontálně a horní část se prohodila s dolní. Vědci poté opět požádali ženy, aby ocenily přitažlivost tváří (rozřízlých i původních) na stejné stupnici.

Psychologové předpokládali, že u rozřezaných obličejů se budou respondentky soustřeďovat víc na jednotlivé rysy než na celkový dojem. Stejně tak předpokládali, že na jednotlivé rysy (tedy na sexuální úroveň) se při hodnocení atraktivity soustředí ženy v případě, že budou hodnotit případné milence. Na celkový estetický dojem se potom soustředí v případě hodnocení potenciálních partnerů. A výsledky výzkumu jim daly za pravdu.

"Respondentky hodnotily celé tváře z hlediska celkového estetického dojmu, kdežto u rozřezaných fotografií se soustřeďovaly na jednotlivé rysy a hodnotily muže spíše ze sexuálního hlediska." Výzkum tedy potvrdil, že ženy hodnotí skutečně přitažlivost mužského obličeje na dvou úrovních, z nichž každá se zaměřuje na jiné aspekty.

"Zatím nikdo nemůže říct, jestli je vnímání atraktivity podmíněno kulturně, nebo je zakódováno v našem mozku," přiznává Franklin. "V budoucnosti plánujeme studii, která by měla mapovat i kulturní odlišnosti, které hrají roli v posuzování atraktivity. Chtěli bychom také zjistit, jak se na vnímání mužské atraktivity odrážejí hormonální změny v průběhu ženského menstruačního cyklu."

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)
Přečtěte si také:
10 jasných příznaků jejího zájmu
Kdy ji spolehlivě dostanete?
Z čeho mají ženy strach