Menu
Úvod  › 

Jak mluvit s dětmi o smrti

Smrt patří k nejtěžším tématům, na která se vás děti mohou zeptat. Víte, jak jim vysvětlit, že někteří lidé z jeho okolí odešli navždy?

Děti jsou schopné porozumět smrti už ve velmi časném věku. Smrt se objevuje v celé řadě pohádek i dětských seriálů a dřív nebo později se smrt objeví i v jejich okolí a vy jim bude muset vysvětlit, co se stalo.

Úroveň, na které jsou děti schopné pochopit smrt, závisí na stupni jejich vývoje a především věku. Dvouleté dítě chápe smrt jinak, než předškolák a zcela jinak než dospívající. Věku a stupni vývoje je nutné přizpůsobit i vaší promluvu. Způsob, kterým dítěti vysvětlíte smrt, může velmi ovlivnit i způsob, kterým bude dítě nahlížet na svět kolem sebe:

Není pravda, že...:

- Děti nejsou schopné porozumět smrti. Ve skutečnosti už předškoláci jsou do jisté míry schopné pochopit smrt. Nejmladší děti od tří do pěti let vnímají smrt jako něco dočasného a nejsou schopny rozlišit situaci, kdy někdo na delší dobu odejde, nebo zemře. Proto se mohou čas od času ptát, kdy se zemřelá osoba vrátí zpátky. Děti ve věku šest až devět let začínají chápat konečnost smrti. Mezi devátým a dvanáctým rokem si již děti jasně uvědomují, že smrt je nevratná.

- Děti se vždy smrti bojí. Ani toto není pravidlem. Děti se nejčastěji bojí, že jim "odejdou" rodiče, ale většinou jde jen o chvilkovou úzkost, kterou lze relativně snadno zvládnout vhodným rozhovorem.

- Děti by se nikdy neměly zúčastnit pohřbu. Záleží na tom, jak to vnímají jejich rodiče. Pokud máte pocit, že by dítě mělo dostat šanci rozloučit se se zemřelým, není důvod, proč by se pohřbu zúčastnit nemohlo.

Je pravda, že...:

- Pro děti je lepší, když uslyší přesné pojmenování skutečnosti, jako jsou slova "smrt" a "mrtvý" než jejich opisy. Je vždy těžké vyrovnat se se ztrátou blízkého člověka a rodiče mají někdy tendenci opisovat smrt tím, že "usnul, odešel na lepší místo" a podobně. I v případě, že jste věřící, měli byste dítěti sdělit, že někdo z jeho okolí zemřel. Smrt je součástí života a děti jsou ji jako takovou schopné přijmout.

- Děti jsou schopné pochopit pravdu. I když některé okolnosti smrti mohou být drastické, měli byste je dítěti přiblížit takovým způsobem, aby je bylo schopné pochopit. Dítě pravdu ocení i do budoucna.

- Při rozhovoru o smrti volte jednoduchá slova a vysvětlení, kterým dítě porozumí. Vyhýbejte se dlouhým vysvětlením, krátké věty jsou mnohem lepší.

- Zeptejte se dítěte, co by chtělo vědět. Dejte mu čas, aby o vašich slovech mohlo přemýšlet a zeptat se v průběhu rozhovoru na věci, které ho napadnout. Odpovídejte na jeho otázky upřímně a popravdě. Přiznejte i svůj vlastní strach, nejistotu, či nevědomost.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)
Přečtěte si také:
Jak vysvětlit dětem rozvod
Už tam budeme?, aneb nejotravnější dětské věty
8 nebezpečných situací: Která špína ohrožuje vaše děti?
Kolik spánku potřebují děti?