Menu
Úvod  › 

5 největších mýtů o tom, proč nehubnete

Kolem nadváhy a hubnutí panuje spousta fám, předsudků a polopravd. Představujeme vám ty největší mýty o tom, proč nehubnete.

Podle údajů Centers for Disease Control je víc než třetina dospělých v západních zemích obézních. Procento těch, kteří se potýkají s nadváhou, je samozřejmě ještě vyšší. Některé odhady mluví až o sedmdesáti procentech lidí, kteří mají hodnotu BMI mezi 25 a 29,9. Hubnutí a diety se staly obrovským businessem i všudypřítomným tématem, které nás pronásleduje od sociálních sítí, přes časopisy, až po hospodské setkání s kamarády.

Vzhledem k množství údajů o hubnutí, které se na nás valí ze všech stran, by se dalo očekávat, že budou všichni shazovat kilogramy celkem bez problémů. Jenže opak je pravdou. Stěžejním problémem je samozřejmě nedostatek sebedisciplíny a ukázněnosti, ale i předsudky, mýty a fámy, které o hubnutí stále panují. Představujeme vám ty největší:

Mýtus: "Je to tvoje chyba, že jsi tlustý."

Obezita je výsledkem celého komplexu osobnostních faktorů i vlivu okolí. Je samozřejmé, že nezdravý jídelníček je v mnoha případech obezity naprosto klíčovou příčinou, ale stejně tak mají v mnoha případech vliv psychická traumata, genetické predispozice, či osobní historie toho kterého člověka. A obezita je právě výsledkem kombinace fyziologických, psychologický, sociálních a environmentálních faktorů.

Mýtus: Obézní lidé jsou "tlustí a šťastní."

Obezita je jedním z jevů, ke kterým dokáže být společnost velmi krutá a jen neochotně jej odpouští. Mýtus o šťastných tlouštících je jeden z největších předsudků, které kolem obezity panují. A to i přesto, že už byl řadou výzkumů a studií dokázán fakt, že lidé s nadváhou častěji trpí depresí, frustrací, pocity úzkosti i nízkým sebevědomím.

Mýtus: Lidé s nadváhou musí jednoduše držet dietu.

Bohužel neexistuje tak jednoduchá zkratka, která by zaručila, že když omezíte jídlo, dosáhnete úžasného váhového úbytku. Hubnutí není jen o dietě, ale o změně celého životního stylu. Hladovkou, nebo pouhým omezováním potravin, dlouhodobě udržitelných výsledků nedosáhnete. Stejně jako je obezita kombinací několika faktorů i do hubnutí musíte zakomponovat všechny faktory zdravého životního stylu - pohyb, méně stresu, pitný režim, dostatek spánku...

Mýtus: Jídlo je nepřítelem obézních.

Jedním z nejčastějších mýtů, který kolem obezity panuje, je přesvědčení, že jídlo je příšerným nepřítelem lidí s nadváhou a měli by jej "osekat" jen na nezbytně nutné minimum. Jenže opak je pravdou. Jídlo je naopak jejich hlavním spojencem - jen je potřeba změnit jeho skladbu a vsadit na pravidelnost.

Mýtus: Kdyby tlustí chtěli, zhubli by hned.

To je typické zkratkovité myšlení, které se ale bohužel nezakládá na pravdě. Odborníci upozorňují na to, že u obézních lidí je většinou potřeba odborná konzultace i příprava, která vezme v úvahu zdravotní i rodinnou anamnézu. Je potřeba provést analýzu současného životního stylu - nejen jídelníčku, ale i pohybového režimu, spánku, míry stresu atd. Obézní lidé ve skutečnosti jen v menšině případů dokáží sami dosáhnout výrazného váhového úbytku, který by si zvládli dlouhodobě udržet.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)
Přečtěte si také:
Jak nepřibrat 20 kilo? Přestaňte pít colu!
Jak vás zabije obezita
Ženy jsou tlustší, protože dělají méně domácích prací
Jedno jablko denně vás zachrání před obezitou
Příčiny obezity, aneb proč jsme tlustí
Fakta o obezitě, která vás překvapí