Menu
Úvod  › 

10 věcí, které navždy změní globální oteplování

Amazonie se promění v poušť, Sahara se zazelená a Londýn zmizí pod vodou. Čtěte, jaké důsledky bude mít podle vědců globální oteplování.

1. Velký bariérový útes za dvacet let zmizí.

Oteplující se voda tak poničí velký bariérový útes, že za dvacet let úplně zmizí. "Je to bohužel tak. Zhruba za dvacet let se velký bariérový útes stane minulostí," uvedl Charlie Veron z australského Institute of Marine Science pro magazín The Times. Jakmile množství kysličníku uhličitého překročí hranici, o níž se předpokládá, že jí bude dosaženo mezi roky 2030 a 2060, všechny korálové útesy budou odsouzeny k zániku. "Budou pravděpodobně celosvětově prvním globálním ekosystémem, který zkolabuje."

2. Amazonský deštný prales se promění v poušť.

Útočiště milionů živočišných a rostlinných druhů a místo výskytu jedné pětiny celosvětových zásob sladké vody. To je Amazonský prales, největší deštný prales na světě. Bohužel globální oteplování a kácení se pravděpodobně stane pralesu osudným. Odborníci předpokládají, že amazonský deštný prales zcela zmizí kolem roku 2050 a až šedesát procent jeho povrchu se změní v suchou savanu.

3. Sahara se zazelená.

Vědci zaznamenali signály, že Saharská poušť a přilehlé oblasti se zazelenají v důsledku zvýšeného množství dešťových srážek. Pokud půjde o vytrvalejší srážky, mohou oživit vyprahlé oblasti a učinit je vhodné například pro zemědělství. Klimatický model se totiž přiblíží tomu, který v této oblasti panoval před dvanácti tisíci lety, kdy se původně úrodná oblast změnila v poušť.

4. Hurikány budou mnohem ničivější.

Hurikány získávají část své síly z teplé vody, proto vědci předpovídají, že spolu s tím, jak porostou teploty, budou hurikány silnější a ničivější. Globální oteplování bude mít také mnohem destruktivnější vliv kvůli zvyšující se hladině moře, která povede k závažnějším záplavám.

5. Londýn může v roce 2100 zmizet pod vodou.

Globální oteplování nepředstavuje hrozbu jen pro korálové útesy nebo malé ostrůvky uprostřed moře. Ohrožená jsou i velká města a hustě obydlené oblasti. Stoupající mořská hladina bude ohrožovat přímořská města a oblasti zaplavením. Celá řada světových měst, včetně Londýna a New Yorku, může být na konci století zaplavených.

6. Zvířata se zmenší.

Oteplující se klima bude zvýhodňovat menší druhy před většími. Například výzkum postavený na analýze ryb, planktonu a bakterií v evropském ekosystému, zjistil, že ovce ve Skotsku se už v důsledku oteplujícího se klimatu zmenšují. Vědci předpokládají, že někteří živočichové se v následujících třiceti letech zmenší až o polovinu.

7. Dva tisíce ostrůvků v Indonésii zmizí.

Nejméně dva tisíce malých ostrůvků náležícím k Indonéskému souostroví do roku 2030 zmizí v důsledku stoupající vodní hladiny i aktivit poškozujících životní prostředí. Indonésie už ztratila 24 ze svých 17 500 ostrovů.

8. Teroristické útoky budou častější.

Globální oteplování může destabilizovat chudé země, vyprovokovat masovou migraci a poskytnout tak živnou půdu terorismu. Lidé vyhnaní ze svých domovů změnami klimatu budou snáze podléhat zoufalství a lze předpokládat nárůst agresivity.

9. Alpy mohou roztát.

Ledovce ustupují v důsledku teplých, suchých zim a vyšších teplot v letním období, které jsou důsledkem globálního oteplování. Předpokládá se, že alpské ledovce zcela roztají mezi lety 2030 a 2050.

10. Maledivy se potopí.

Nejplošší a nejníže položená země na světě už teď trpí pobřežní erozí a spolu s tím, jak bude mořská hladina stoupat, bude čím dál tím menší. Vědci předpokládají, že v následujících sto letech zmizí zcela pod hladinou moře.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)
Přečtěte si také:
20 tipů, díky kterým (možná) zachráníte svět
Nejhorší letiště na světě? Lodýnské Heathrow!
Špína a násilí: Nejotřesnější letiště na světe