Menu
Úvod  › 

Proč muži nemluví? Považují to za zbytečné!

Když mluvíte se svým partnerem, máte pocit, že mluvíte do zdi. Podle nové studie totiž muži zkrátka považují diskutování za ztrátu času.

Snažíte se z něj vylámat jakýkoli komentář, pocit, nebo diskusi a odpovědí je vám maximálně zvednutí koutku úst. Máte pocit, že ho svými řečmi maximálně nudíte. Vykládáte mu, jak příšerný den jste měla v práci, co říkala vaše kamarádka v kavárně, ale tváří se, jako kdyby byl už několik let v kómatu a nevypadne z něj jediná kloudná věta. Klid, nemusíte si to brát osobně: neznamená to, že by o vás váš partner neměl zájem, pouze následuje svoji přirozenost. Podle nové studie považuje většina mužů diskusi o problémech za pouhou ztrátu času.

Kouzelné je, že tento postoj není vlastní pouze dospělým mužům. Studie, jejíž výsledky byly publikovány v magazínu Child Development, zjistila, že malí chlapci zaujímají ke konverzaci a diskutování úplně stejný postoj jako jejich otcové. "Po celá léta tvrdili populární psychologové, že nechuť chlapců a mužů k probírání problémů a sdělování svých pocitů je způsobena jejich strachem z toho, aby nepůsobili jako slaboši," říká Amanda J. Rose, profesorka psychologie na University od Missouri College of Arts and Science. "Jenže když jsme se vyptávali mladých lidí na to, jak se cítí, když mluví o svých problémech. Nepotvrdilo se, že by muži pociťovali větší úzkost nebo strach z diskutování problémů než dívky. Na rozdíl od dívek však muži považovali diskutování o problémech za ztrátu času a zcela neužitečnou aktivitu," uvádí vedoucí výzkumu.

Vědci z University of Missouri provedli čtyři, na sobě nezávislé, studie, kterých se zúčastnilo téměř dva tisíce dětí a adolescentů. Dívky uváděly, že rozebírání problémů jim přináší pocit, že se o ně jejich okolí zajímá, pocit porozumění a redukuje jejich osamělost. Nicméně u chlapců se nic takového neukázalo. O probírání problémů a diskutování neměli žádný zvláštní zájem a dlouhé diskuse je nudily a otravovaly. Diskutování o problémech považovali za ztrátu času.

Svého partnera už nezměníte, ale můžete zkusit ovlivnit svého syna: "Pro chlapce je velmi užitečné, pokud už si od dětství vštípí, že diskutování o problémech není ztrátou času, ani žádnou hanbou," Snažte se už od dětství chlapcům vštípit, že probírání problémů může v mnohém zlepšit mezilidské vztahy a nemusí se jej obávat.

Navíc rozdíly v komunikačních stylech a očekávání jsou hlavní příčinou vztahových problémů v pozdějším životě. "Ženy často tlačí své partnery, aby se jim svěřovali se svými starostmi, očekávání a touhami. Nicméně muži nejsou často schopni těmto požadavkům vyhovět, protože zkrátka dovednost diskuse a svěřování se neovládají," tvrdí autorka výzkumu.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)
Přečtěte si také:
5 největších chyb, které zabijí váš nový vztah
Muži myslí na jídlo a spánek stejně často jako na sex
Test: Kdo byl kdo, aneb slavní muži
Největší lži, které říkají muži ženám