Menu
Úvod  › 

Překvapivé důvody, proč se učit cizí jazyk

O tom, že se znalost cizího jazyka bude dobře vyjímat ve vašem životopisu, nebo že se vám bude hodit při cestování, ví každý, ale jen málokdo tuší, že učení cizího jazyka vám zvýší inteligenci, zlepší vám vyjadřování v mateřském jazyce a učiní vás rozhodnějšími.

Když si zaplatíte jazykové kurzy angličtiny, děláte to obvykle proto, abyste obstáli na trhu práce, nebo se byli schopni domluvit na dovolené. Napadlo vás ale někdy, že učení cizího jazyka rozvíjí vaší osobnost po všech stránkách a zlepšuje řadu vašich schopností? Představujeme vám další důvody, proč se vám vyplatí navštěvovat jazykové kurzy:

Efektivnější pracovníci i lepší řidiči

Podle provedených výzkumů má učení se cizímu jazyku mimořádně kladný vliv na kognitivní procesy. Mozek bilingvních lidí totiž funguje jinak než u těch, kteří mluví pouze svým mateřským jazykem. Mluvení v cizím jazyce zlepšuje jeho funkce a studenti, kteří studují cizí jazyk, dosahují v testech inteligence lepších výsledků než jejich vrstevníci, kteří ovládají pouze jeden jazyk. Vědci zjistili, že ke zlepšení dochází i v oblastech matematických schopností, porozumění psanému textu i slovní zásoby (a to samozřejmě nejen v cizím jazyce, ale i v mateřské řeči). Dobrou zprávou navíc je, že vědci zjistili, že i když začnete cizí jazyk studovat ve vyšším věku, můžete dosáhnout stejné úrovně (a učení se cizí řeči bude mít pro vás stejné přínosy) jako mladší ročníky.

Stěžujete si, že nic nestíháte a máte problémy s koncentrací? Možná vás nikdy nenapadlo, že řešení vašich problémů vám může nabídnout jazyková škola, ale podle odborníků je to tak. Lidé, kteří mluví více jazyky, jsou totiž schopni vykonávat zároveň několik činností (chcete-li, můžete mluvit o multitaskingu), přičemž jsou plynule schopni přesouvat svou pozornost z jedné na druhou. K těmto závěrům dospěla studie provedená na Pennsylvania State University, která navíc zdůrazňuje, že lidé s touto schopností pracují efektivněji a jsou schopni zvládnout větší objem práce za stejnou dobu jako jejich kolegové, kteří multitasking nezvládají. A jen tak mimochodem stejná studie zjistila, že lidé, kteří mluví více jazyky, jsou i mnohem lepší řidiči a dělají při řízení auta méně chyb (což pravděpodobně souvisí právě s multitaskingem).

Ochrana před demencí

Pokud věnujete svůj čas a energii učení se cizímu jazyku, zároveň si tak dopřáváte jedinečnou prevenci před Alzheimerovou chorobou a demencí. Zatímco u lidí, kteří mluví pouze jedním jazykem, se první známky těchto onemocnění objevují v průměru v jednasedmdesáti letech, u těch, kteří se domluví minimálně dvěma jazyky, je to o pět let později. Odborníci to vysvětlují tím, že mozek je stejný jako svaly - to znamená, že pokud ho netrénujete, časem slábne a zakrní. Studium cizího jazyka je ten nejlepší trénink, který své paměti a mozku můžete dopřát.

Možná vás poněkud překvapí, že učení cizího jazyka zlepší i vaši schopnost rozhodování, ale přesně k tomuto závěru dospěli odborníci z univerzity v Chicagu. Zdůvodňují to skutečností, že pokud se snažíte domluvit v řeči, která vám není vlastní, musíte v průběhu hovoru udělat celou řadu rozhodnutí a voleb mezi podobnými slovíčky, frázemi a gramatickými poučkami, tím opět trénujete mozek a zlepšujete jeho schopnost volit a rozhodovat se.

Zřejmě vás ani nikdy nenapadlo, že učením se cizímu jazyku zároveň zlepšujete své vyjadřování v mateřské řeči. Při používání gramatiky a slovní zásoby cizího jazyka si totiž musíte mnohem víc uvědomovat, jakým způsem je "sestavena" vaše rodná řeč a jak ji používáte. Zlepšují se tak vaše vyjadřovací schopnosti i slovní zásoba v mateřském jazyce.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)
Přečtěte si také:
Podpořte inteligenci svého dítěte
Test: Umíte slovensky?
7 tipů, jak se naučit cizí jazyk
5 důvodů, proč by se děti měly učit cizí jazyk co nejdříve