Menu
Úvod  › 

Plavání miminek: Pro a proti

Je to jen módní hit, který tahá z rodičů peníze, užitečná investice, nebo dokonce nebezpečná zábava, která děti stresuje a škodí jim? Čtěte, jaká jsou pozitiva i negativa kurzů plavání s miminky.

Plavání není jen zábavná letní aktivita, ale také důležitá dovednost, kterou by měl každý pro své vlastní bezpečí zvládnout. To je také důvod, proč většina rodičů zapisuje své děti na kurzy plavání. V současné době jsou na celém světě velmi populární lekce plavání s miminky starými jen několik měsíců. Ale mohou se ve skutečnosti tak malé děti naučit skutečně plavat? Jaké jsou pro a proti lekcí plavání s miminky?

Pozitiva plavání miminek

Zapsání dítěte na plavání má celou řadu kladů. V první řadě jde o výborný způsob, jak posílit vazby mezi vámi a dítětem. Naprostá většina kurzů je vedena tak, že rodiče jsou ve vodě s dítětem. V průběhu této hodiny neexistuje nic, co by vás mohlo vyrušit. Je to čas, který máte vyhrazený jen sami pro sebe a své dítě.

Většina kurzů plavání v bazénu je přizpůsobena pro děti od šesti měsíců věku (už předtím ale můžete chodit s dítětem na plavání ve vaně). V průběhu hodiny se rodiče učí s dítětem manipulovat, základy pohybu ve vodě a postupně se dítě učí plavat samostatně. V dobře vedeném kurzu se klade důraz na to, aby se dítě cítilo bezpečně a šťastně. Začíná se proto pomalu nejprve se vodou pokropí obličej, pak se na předem určený signál polévá hlavička a teprve potom je dítě schopné potopí pod vodu.

I když jsou lekce jedinečnou příležitostí k prohloubení vzájemných vazeb, nesporně největším přínosem je zvýšení bezpečnosti. Dítě se seznamuje s vodou a tím zároveň i se způsoby, jak přežít, když se v ní neočekávaně octnou. Podle celosvětových statistik je utonutí jednou z hlavních příčin úmrtí děti mladších pěti let a lekce plavání jsou jedním z možných způsobů prevence.

V průběhu kurzu se děti naučí zadržet dech pod vodou, zvětší se kapacita jejich plic, naučí se udržet nad vodou, kopat, dostat se k okraji bazénu - což jsou základní způsoby, které mu pomohou přežít, kdyby náhle spadlo do vody.

Negativa plavání

Největším rizikem plavání miminek je špatný odhad věku dítěte, kdy je na plavání připravené. I přes to, že je v pravidlech kurzu určený minimální věk dětí, každé dítě je individuální a nemusí být ještě na kurz plavání dostatečně zralé. Voda v bazénu pro něj může být příliš studená, může se cítit ohrožené a prakticky celou hodiny proplakat.

Někteří odborníci také varují, že vystavení příliš malých dětí chemikáliím v bazénu může být nebezpečné. Problém spatřují především v používání chlóru, který v kombinaci s dalšími látkami může vytvářet agresivní sloučeniny. Studie ukázaly, že inhalování těchto plynů, které se uvolňují, může přispívat k rozvoji astmatu. Předejít těmto případným komplikacím můžete, pokud se zapíšete na kurz probíhající v bazénu se slanou vodou.

Na druhou stranu American Academy of Pediatrics doporučuje počkat do čtyř let dítěte, než ho začnete skutečně učit plavat. Kurzy pro mladší děti by si neměly činit ambice na to, že naučí miminka plavat, ale spíše se zaměřit na to, aby se děti s vodou seznámily, cítily se v ní příjemně a nebály se ji.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)
Přečtěte si také:
8 obav, které trápí budoucí otce
Cestování s dítětem: Pravidla přežití
Novorozenec a domácí zvíře
Komunikace s miminkem: Jak se dorozumět