Menu
Úvod  ›   ›   › 

Otázky, které určitě zazní u přijímacího pohovoru

Ať už se o práci ucházíte, nebo zastupujete zaměstnavatele, s těmito otázkami byste rozhodně měli počítat. Patří totiž k personalistické klasice.

Připravujete se na přijímací pohovor? Potom byste do svého itineráře měli zapracovat následující otázky. I když jde o naprostou klasiku, jsou stále účinné a pořád se používají.

Proč jste odešel z posledního místa?

Tato otázka je velmi důležitá, protože v odpovědi na ní je obsažena kandidátova motivace, proč se hlásí zrovna na toto místo. Špatným znamením je vždy odchod kvůli neshodám se zaměstnavatelem, konfliktům a podobně. Personalisté si také obvykle všímají toho, jak kandidát mluví o svém bývalém zaměstnavateli; jen těžko může své profesionalitě zasadit větší ránu než pomluvami. Žádaní jsou uchazeči, kteří mění práci kvůli novým výzvám a rozšiřování obzorů.

Proč chcete pracovat právě u nás?

Každý kvalitní kandidát by si měl zjistit co nejvíc informací o firmě, kde se uchází o práci. Měl by být schopný odpovědět na otázky a mít informace, které jsou o firmě například běžně dostupné na internetu nebo ve firemních propagačních materiálech. Stejně tak by měl mít kandidát představu o své pracovní pozici a její náplni; případně být schopný odpovědět na to, co by chtěl ve firmě prosadit a čím přispět k jejímu rozvoji.

Dokážete pracovat pod tlakem?

Samozřejmě, že není nic snazšího než odpovědět na tuto otázku kladně, bez ohledu na to, jaká je skutečnost. Dobrý personalista je však schopný nastínit konkrétní situaci a vyžaduje po kandidátovi nástin řešení, které by v ní zvolil. Chce vědět, jak by si zorganizoval práci. Zda dokáže delegovat pracovní úkoly. Jestli je ochotný obětovat část svého volného času a podobně.

Jaké jsou vaše nejsilnější stránky?

V případě této otázky má kandidát šanci na sebeprezentaci a nastínění svého přínosu pro firmu. Přichází čas na předložení pracovních zkušeností a úspěchů. Je samozřejmé, že odpověď by neměla být ve zřejmém rozporu se skutečností. Pokud kandidát vystřídal za poslední rok tři zaměstnání, jeho tvrzení, že se dokáže zapálit pro projekt nebude mít tu správnou váhu.

Jaká je vaše největší slabost?

Schopný kandidát by měl být schopný odpovědět i na tento "chyták." Nicméně odpověď, že žádnou slabou stránku nemá, není rozhodně správná. Neexistuje na světě člověk, který by neměl slabá místa a pokud si je kandidát neuvědomuje, svědčí to pouze o jeho přemrštěném sebevědomí. Kvalitní kandidát však dokáže své profesní slabosti prezentovat tak, že nevyznívají jednoznačně negativně: "Občas mám problém s tím, že se příliš soustředím na detaily projektu a poněkud pominu celek."

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Další články k tématu: Pohovor v práci