Menu
Úvod  › 

Zvyšte své šance na povýšení

Pokud budete neustále čekat, jestli si na vás při povýšení váš šéf náhodou nevzpomene, budete na podřízeném místě až do důchodu. Zapomeňte na náhodu a začněte na svém povýšení aktivně pracovat.

Povýšení se neděje jen tak zničehonic, je potřeba na něm pracovat a využívat každé příležitosti ke zvýšení pravděpodobnosti, že budete zastávat ve firmě vyšší funkci a pobírat větší plat.

Buďte iniciativní

Většina lidí si neuvědomuje, že o povýšení je potřeba začít bojovat hned, jakmile do nového zaměstnání nastoupí. Od prvních schůzek se snažte dokazovat svou odbornou způsobilost, zájem o práci a snahu o iniciativu. Pokud si vás nadřízení hned od začátku zapamatují jako člověka na svém místě, který má zájem o svou práci, budete mít mnohem lepší výchozí pozici.

Hlaste se proto jako dobrovolník i na projekty a úkoly, které přímo nespadají do vaší náplně práce a jejichž plnění není vaší povinností. Zajímejte se o nové projekty, v nichž byste si mohli rozšířit své profesní dovednosti. Snažte se navázat kontakt s klíčovými pracovníky firmy, zejména těmi, kteří mají vliv na vaši práci. Nebraňte se občasným přesčasům a místo toho, abyste dávali najevo, jak jsou pro vás otravné, ukažte, že se dokážete pro firmu obětovat. Snažte se zároveň vyvíjet iniciativu i v oblasti zvyšování své profesionality. Absolvujte školení, kurzy a zvyšujte si svou kvalifikaci.

Prodejte se

I když vám to možná zní jako šplhání, nejste na základní škole a nejde o to, kdo se víc vlichotí paní učitelce. Na tom, že odprezentujete svou práci a naučíte se prodat své schopnosti, není vůbec nic špatného. Nečekejte, až si vás šéf pozve jednou za rok na formální schůzku, ale ukazujte mu výsledky své práce sami.

Je naprosto legitimní, že poté, co se vám povedl náročný pracovní úkol, na své zásluhy upozorníte a prezentujete své výsledky před nadřízenými. Nečekejte, až si s vámi šéf domluví schůzku, ale iniciujte setkání sami. Ukažte, že se o svou práci zajímáte a že je pro vás důležitá zpětná vazba od nadřízených. Je naivní předpokládat, že váš nadřízený sleduje den po dni vaši práci a má dokonalý přehled o tom, co se vám povedlo a co jste udělali navíc nad rámec svých povinností. Jen na vás je, aby vaše zásluhy nezapadly a vaši nadřízení je měli možnost patřičně ocenit.

Správné načasování

Tvrdě pracujete, snažíte si zvyšovat kvalifikaci a zlepšovat své profesní schopnosti. Jsou za vámi vidět konkrétní výsledky a můžete argumentovat prokazatelnými úspěchy. Tak proč nezajdete za svým nadřízeným hned a nepožádáte o povýšení? Nemá smysl čekat, až bude svolaná oficiální schůzka nebo podobná příležitost. Nejlepší čas pro vaše povýšení je právě teď (samozřejmě za předpokladu, že firma nevyhlásila před hodinou bankrot).

Nebojte se požádat šéfa o privátní schůzku, během které mu budete moci nastínit své přínosy pro firmu a představy o vašem dalším působení. Nechte svého nadřízeného, aby termín schůzky vybral sám, tak se vyhnete jeho případné nervozitě z nedostatku času a podobně. Před schůzkou si na list papíru udělejte poznámky nejen o svých úspěších, o kterých se chcete zmínit, ale také mějte připravené v bodech jeho možné námitky (Pepa z obchodního je ve firmě o něco déle než vy a podobně). Nezmiňujte se o nich apriori, ale pokud některou z nich použije, budete připraveni. Stejně tak se nezapomeňte zmínit o svých budoucích plánech a o tom, proč se firmě vaše povýšení vyplatí.

Připravte se i na variantu, že uslyšíte zamítavou odpověď. Snažte se odmítnutí nést konstruktivně, v žádném případě nevydírejte, nevyhrožujte a podobně. Chtějte slyšet konkrétní důvod, proč ne a hlavně se zajímejte o to, co byste měli udělat pro to, aby příště byla odpověď "ano." Požádejte nadřízeného o konkrétní radu či doporučení, které by vaše budoucí šance zvýšily.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Další články k tématu: Pohovor v práci