Menu
Úvod  › 

Oční cvičení: Může vám skutečně zlepšit zrak?

Tvrdí, že vám zlepší zrak, zbaví vás dioptrií, a to jen díky několika cvikům. Mohou vám ale oční cviky skutečně pomoci?

První cviky slibující zlepšení zraku se objevily už ve dvacátých letech a od té doby na vás vyskakují nejrůznější nabídky kurzů a příruček, které vám slibují zlepšit zrak. Než ale utratíte své peníze zbytečně za něco, co vás slibuje zbavit navždy brýlí, měli byste vědět, že odborníci na tyto programy pohlížejí s velkou nedůvěrou. Zatím totiž neexistuje spolehlivý důkaz o tom, že by cviky na zlepšení zraku skutečně fungovaly. Za poslání série cviků, nebo návštěvu kurzu přitom zaplatíte o několika stovek po několik tisíc korun.

Může cvičení změnit anatomii oka?

K tomu, abyste porozuměli tomu, jak mají cviky na oči údajně fungovat, měli byste si nejdřív zopakovat základy anatomie. Velmi zjednodušeně řečeno stojí za očními vadami neschopnost oka zaostřit na patřičnou vzdálenost. Například pokud trpíte dalekozrakostí, oko je příliš krátké, lomivost optické soustavy nedostatečná a paprsky světla se sbíhají až za sítnicí, takže blízké předměty vidíte jako rozostřené. V případě krátkozrakosti je situace opačná, oko je příliš krátké, lomivost optického aparátu příliš velká, tudíž se paprsky sbíhají před sítnicí a vy vidíte špatně na dálku. Při astigmatismu je zase chyba v nepravidelném zakřivení rohovky, některé paprsky nedopadají na sítnici kvůli zploštění, jiné zase kvůli přílišnému zakřivení a vzniká tak deformovaný a rozostřený obraz.

Při očních cvičeních, které obvykle spočívají v pohybu očních svalů nahoru a dolů, ze strany na stranu nebo v jejich krouživém pohybu, byste se vždy měli ptát na následující otázky: Může cvičení změnit přirozený tvar vaší oční bulvy a prodloužit ji nebo naopak zkrátit? Může změnit přirozený tvar rohovky a změnit úhel, ve kterém budou paprsky dopadat na sítnici? Pokud trpíte astigmatismem, je vůbec možné, aby nějaké cvičení změnilo nepravidelný povrch rohovky? A právě to jsou body, které v případě očního cvičení odborníci značně zpochybňují.

Zcela jistě můžete naučit své oči, respektive svůj mozek, aby určité nedostatky vyrovnával. Také děti s určitými očními vadami, jako je například tupozrakost, mohou dosáhnout určitými druhy cvičení značného zlepšení. Nicméně tvar rohovky či velikost oční bulvy cvičením zcela jistě ovlivnit nelze. To ostatně dokázala i studie provedená v roce 2004 American Academi of Ophthalmology, která uvádí, že při důkladném sledování osob, provádějících oční cviky, nedošlo k žádnémů zlepšení ani u krátkozrakosti, dalekozrakosti, či astigmatismu. Žádné viditelné zlepšení nebylo zaznamenáno ani u ostatní očních vad.

Metody očního cvičení

Cviky pro zlepšení zraku jsou dostupné na některých internetových stránkách zadarmo, jinde za ně musíte zaplatit, a obvykle se jedná o celou sadu cviků, které byste měli provádět minimálně jednou denně. Obvykle u nich najdete také ještě dodatek, že účinnost cviků je individuální, takže můžete očekávat cokoli od nulových dioptrií až k nulovému výsledku. Klasickým cvičením je například to, kdy si před očima držíte ve vzdálenosti na délku paže malý předmět, který si pomalu přibližujete až ke špičce nosu, a pak jej zase oddalujete. Po celou dobu jej samozřejmě upřeně sledujete očima. Údajně byste tímto cvičením měli posilovat oční svaly a stimulovat přísun živin do očí. Odborníci se však chytají za hlavu a poukazují na to, že neexistuje jediný rozumný důvod, proč by právě při tomto cvičení mělo být oko vyživováno víc než kdykoli jindy.

Někteří prodejci očních cvičení a kurzů na jejich praktikování zase vycházejí z odvážné teorie, podle které jsou oční vady způsobeny převážně vnějšími vlivy, jako je například příliš velké množství stresu. Cvičení má údajně odstranit únavu očí a tím i zlepšit tyto vady. Jenže tato hypotéza zase zcela odporuje anatomickým poznatkům, které jasně ukazují, že chyba je v anatomických odchylkách oka.

Pak si můžete ještě zaplatit různé další techniky, jako je například terapie světlem, při které budete sedět se zavřenýma očima u stopadesátiwatové žárovky. Ta má vaše oči zahřívat, učinit vaše oční čočky flexibilnější a tím odstranit oční vadu. Obdobou je přikládání dlaní na zavřené oči, nebo naopak hydroterapie, kdy si na zavřené oči přikládáte namořené ručníky. U těch už se o odborníky pokouší regulérní infarkt.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)
Přečtěte si také:
Počítačové hry vašemu mozku nepomohou
Nebezpečné kontaktní čočky: Co vám může hrozit
Mužská neplodnost: Když se nedaří počít
Co o vašem zdraví vypovídají oči
Kontaktní čočky versus brýle: Kdo vyhrává?