Menu
Úvod  › 

Nenápadný zabiják: Syndrom třeseného dítěte

Řve už několik hodin a vy jste nevyspalí, unavení a zoufalí. Pokud s ním ale v návalu vzteku zatřesete, možná jste mu podepsali rozsudek smrti.

Jako syndrom třeseného dítěte (Shaken baby syndrome, SBS) se označuje zranění hlavy, ke kterému dochází v důsledku úderů do hlavy, třesení, cloumání, ale i pohazování s dítětem. Zranění hlavy jsou přitom vedoucí příčinou dětských úmrtí v Evropě i Spojených státech.

Jak k tomu dojde?

Na rozdíl od ostatních typů zranění hlavy, tato forma vzniká v důsledku neurvalého třesení s dítětem. Vzhledem k tomu, že tělesná stavba kojenců je k tomuto typu poškození mnohem více náchylná, naprostá většina obětí jsou děti mladší jednoho roku. Průměrný věk obětí se udává mezi třemi a osmi měsíci, ačkoli výjimečně se s SBS lze setkat například i u čtyřletých dětí.

Řvoucí miminko

Pachateli jsou v těchto případech nejčastěji rodiče či osoby, které dítě opatrují. Častou příčinou je potom frustrace, stres a bezmoc, když se nedaří plačící dítě utišit. Bohužel se jim někdy podaří třesením dosáhnout kýženého výsledku: nejprve se dítě rozpláče ještě více, ale vzápětí zmlkne v důsledku poškození mozku.

Přibližně šedesát procent identifikovaných obětí SBS jsou chlapci. Ohroženy jsou zejména děti z rodin, které žijí na hranici chudoby a Syndrom třeseného dítěte se také často vyskytuje současně s jiným typem zneužívání nebo týrání dítěte. Odhaduje se, že 65% až 90% pachatelů jsou muži - obvykle otec dítěte nebo matčin přítel; často jde o muže ve věku jen lehce nad dvacet let.

Pokud se s dítětem neurvale třese, hlavička nekontrolovatelně rotuje, protože dětské krční svaly nejsou ještě dobře vyvinuté a nedokáží poskytnout hlavě dostatečnou oporu. Tyto násilné pohyby tak "třesou" s dětským mozkem uvnitř lebky dopředu a dozadu, někdy poté dochází k poškození cév a nervů, nebo natržení mozkové tkáně. V důsledku úderů může dojít také k podlitinám nebo krvácení do mozku.

Poškození je obvykle větší, pokud třesení končí nárazem (například do zdi, nebo mrštěním na matraci), protože síla zrychlení a zpomalení je v kombinaci s nárazem mnohem větší. Po třesení otok mozku vyvíjí v lebce enormní tlak, stlačuje cévy a tak dále zvětšuje poranění těchto křehkých struktur. Při normální interakci s dítětem, jako je například jemné natřásání dítěte na kolenou, nemůže k tomuto typu zranění dojít.

Jaké jsou důsledky?

SBS je častou příčinou nevratného poškození. V nejhorším případě na něj může dítě i zemřít. Děti, které přežijí, se mohou potýkat s následujícími poškozeními:

 • částečná nebo úplná slepota
 • ztráta sluchu
 • epileptické záchvaty
 • opožděný vývoj
 • snížený intelekt
 • poruchy řeči a učení
 • problémy s pamětí a soustředěním
 • závažná mentální retardace
 • ochrnutí

I v lehčích případech, kdy se dítě vzápětí po třesení může jevit zcela normálně, se může později rozvinout některý z těchto problémů. Někdy nejsou problémy patrné do té doby, než dítě vstoupí do školy a projeví se u něj například poruchy učení. Potom je samozřejmě obtížné dát zpětně do souvislosti tyto problémy s SBS, který se udál před několika lety.

Varovné příznaky

Ve všech případech je závažnost zranění odvislá na tvrdosti, síle, trvání a počtu opakování SBS. U nejzávažnějších případů se děti po třesení dostávají do ambulance v bezvědomí, šoku, nebo záchvatu. Nicméně v celé řadě případů rodiče nevyhledají lékařskou pomoc do té doby, než se u dítěte objeví některý ze závažných problémů.

U třesených dětí se mohou objevit následující obtíže:

 • strnulost
 • podrážděnost
 • zvracení
 • zhoršené sání nebo polykání
 • snížená chuť k jídlu
 • absence úsměvů a hlasových projevů
 • apatie
 • záchvaty
 • obtíže s dýcháním
 • bezvědomí
 • nepřiměřená velikost zorniček
 • neschopnost zvednout hlavičku
 • neschopnost zaostřit na objekt očima

Diagnóza

Většina případů SBS je popisována jako "tichá zranění." Jinými slovy rodiče či opatrovníci často nepřiznají, že s dítětem třásli, a lékaři si proto nemusí všimnout nenápadných příznaků. A v mnoha případech dítě nemá žádné závažné symptomy, proto jej ani rodiče k lékaři nepřivezou. Mnoho z těchto méně závažných příznaků, jako je například zvracení, nebo podrážděnost, může navíc časem odeznít a může mít i jinou, méně závažnou, příčinu.

To je právě příčinou, proč je často správná diagnóza přehlédnuta. Problém je v tom, že pokud lékař nepozná, že je dítě takto zneužíváno a nejsou podniknuty kroky k jeho ochraně, třesení se může opakovat a poškození mozku tak zhoršovat.

Pokud má lékař podezření na SBS, pátrá především po následujících symptomech:

 • krví podlité oči
 • fraktury lebky
 • otok mozku
 • subdurální hematomy
 • fraktury žeber a dlouhých kostí
 • modřiny na hlavě, krku, či hrudníku

Prevence

SBS se dá stoprocentně předejít. Klíčovým aspektem prevence je osvěta rodičů ohledně možných následků třesení dítětem. Stejně tak významně snižuje riziko SBS schopnost rodičů a opatrovníků utišit plačící dítě. Rodiče jsou také klidnější, pokud jsou schopni identifikovat, proč jejich dítě pláče.

 • Zkuste dítě utišit monotónním zvukem; pomáhá pobrukování, zapnutý vysavač, pračka, nebo fén.
 • Pozice na tygříka uleví dětem s bolestmi bříška.
 • Pevné zavinutí do přikrývky nebo zavinovačky mu dodá pocit bezpečí.
 • Zkuste mu vsunout do úst svůj malíček (bříškem k patru) a nechat ho sát.
 • Jemně s ním pohupujte.
 • Zkontrolujte, jestli nemá nateklé dásně a nerostou mu zoubky.
 • Zkuste mu zazpívat.
 • Rozptylte ho hračkou.
 • Některé děti se zklidní v autosedačce.
 • Položte si dítě bříškem na své břicho a soustřeďte se na pomalý, pravidelný dech.
Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Další články k tématu: Děti a jejich vývoj