Menu
Úvod  › 

Dívky versus chlapci: V čem jsou lepší?

Mluvení, dekódování emocí, pohybové schopnosti. Některé věci zkrátka u dětí zkrátka nezměníte. Jaké jsou největší rozdíly mezi chlapci a děvčaty?

Jste přesvědčeni, že pokud budete svému synovi od raného dětství podstrkávat na hraní panenky, probudíte v něm něžnější stránku jeho osobnosti, rychle se probuďte. Rozdíly mezi chlapci a děvčaty jsou dány jinými faktory než výchovou. Když dali psychologové osmnáctiměsíčním dětem vybrat mezi panenkou a autíčkem, naprostá většina dívek sáhla po panence a chlapci zase výrazně preferovali autíčka. I když ve věku půldruhého roku by mohly být děti teoreticky ovlivněné výchovou, dárky a hračkami, které dostávají na hraní, podle vědců jsou rozdíly mezi jednotlivými pohlavími patrné už od narození:

Je to kluk!

Chlapci prostě milují akci. Podle psychologů z univerzity v Cambridge, chlapci preferují sledování mechanického pohybu před pohybem lidí. Pokud si mohou dvanáctimesíční chlapci vybrat mezi sledováním hovořících lidí nebo pozorováním stavebních strojů při práci, většinou zvolí bagr. Podle výzkumů také chlapci mnohem raději než dívky ve stejném věku sledují pohyb objektů.

Možná znáte okřídlené tvrzení, že dívky začínají dřív mluvit, zatímco chlapci dřív chodit. Je tomu skutečně tak. Chlapci dosahují vývojových milníku v oblasti pohybu dříve než dívky a obecně jsou pohyblivější než něžnější pohlaví. Dřív než dívky jsou schopni kopnout do míče, postavit se na jednu nohu, nebo snožmo vyskočit.

Ale oproti obecnému tvrzení jsou chlapci mnohem emotivnější, než si vůbec myslíte. Snáze než dívky zneklidní a trvá delší dobu, než se je podaří ukonejšit. Podle výzkumu, který měřil stres u půlročních dětí (podle srdečního tepu a frekvence dechu), jsou dívky ve frustrujících situacích klidnější než malí chlapci.

Milují davy. Chlapci preferují skupiny tváří (že by základ pozdější záliby v týmových sportech?) před tvářemi jednotlivců.

Jsou nebojácnější. Chlapci projevují strach později a méně často než dívky. Podle nedávno provedeného výzkumu, rodiče chlapců ve věku mezi třemi a dvanácti měsíci udávají, že jejich synové reagují mnohem méně bázlivě na hlasité zvuky a podněty než dívky.

Je to holka!

Mají mnohem výraznější mimiku. Už tři hodiny po narození jsou dívky schopné navázat prostřednictvím mimiky navázat kontakt se svou matkou. Dívky dokáží lépe a rychleji než chlapci napodobovat mimiku ostatních lidí. Stejně tak v batolecím věku dívky lépe než chlapci napodobují chování lidí kolem sebe. Starají se o panenku jako o miminko, zatímco chlapci raději například zalévají květiny, nebo předstírají, že řídí auto. Dívky zkrátka napodobují spíše lidskou interakci, zatímco chlapci napodobují spíše činnosti.

Mají lepší jemnou motoriku. Už malá děvčátka lépe zvládají jemné motorické úkony než chlapci ve stejném věku. Rychleji a obratněji manipulují s hračkami a dřív zvládnou například sestavení skládačky.

Jsou lepší posluchačky. Nedávný výzkum ukázal, že dívky jsou mnohem vnímavější k lidskému hlasu a preferují ho před ostatními zvuky.

Mají rády obličeje. Dívky udržují intenzivnější oční kontakt a jsou přitahovány více lidskými tvářemi, zejména tvářemi žen. Jsou také vnímavější ke vnímání a rozlišování emocí.

Mluví dřív. Dívky dřív než chlapci dokáží napodobovat gesta, jako je mávání, hlazení a podobně. Zatímco většina dívek dělá první pokusy s mluvením ve věku dvanácti měsíců, chlapci začínají obvykle o dva měsíce později a pokračují pomalejším tempem. Zatímco většina dívek ve věku šestnácti měsíců používá zhruba sto slov, chlapci v tom samém věku používají třicet slov. Náskok dívek s mluvením se začne snižovat až ve svou a půl letech.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)
Přečtěte si také:
5 tipů na úspěšný nákup s dítětem
Jak odnaučit dítě kousání
Noční pomočování: Co s tím?
Tipy pro fotografování dětí
První čtyři roky dítěte: Na co se máte připravit