Menu
Úvod  › 

8 nejbizarnějších rituálů v lidské historii

Vraždy, pojídání mrtvol, upálení zaživa... zní vám to jako upoutávka na béčkový horor? Ne, to jsou jen příklady bizarních rituálů, které se odehrávaly nebo odehrávají po celém světě...

1. Masajské plivání

Mezi masajskými kmeny ve východní Africe je plivání považováno za akt respektu a přátelství. Novorozeně poplivou jeho přátelé a příbuzní, aby mu tak popřáli do dalšího života hodně štěstí. Plivají na sebe přátelé, kteří se po dlouhé době potkají a projevují si tak úctu.

2. Pojídání popela

Kmeny sídlící v Brazílii a Venezuele spalují mrtvá těla. Popel zesnulých je potom odevzdán jejich rodině, která jej na znamení respektu a úcty pojídá spolu s ostatním jídlem.

3. Lidské oběti

Lidské oběti byly dlouhou dobu nedílnou součástí celé řady náboženství. Obětování tohoto typu se objevovalo například v historii Mayů i Aztéků. Oběti byly zabíjeny převážně rituálně, aby se uspokojily nároky bohů a rekrutovaly se ze zajatců, panen, bojovníků i dětí. Zabíjeni byli nejrůznějšími způsoby, od probodnutí, přes svrhnutí ze skály, až po upálení zaživa. I když praxe lidských obětí není v současném světě příliš častá, stále ještě existují kmeny, které ji udržují.

4. Harakiri

Harakiri je forma japonské rituální sebevraždy, kterou páchali samurajové, aby zachránili svou čest a nevydali se do rukou nepřítele. Harakiri se odehrávalo formou rituály, kdy si samuraj vrazil do břicha nůž s krátkou čepelí a vedl řez zprava doleva po celé šířce břicha, až střeva a vnitřnosti vyhřezly ven.

5. Souboje

Praktikovaly se od jedenáctého do dvacátého století v západních společnostech. Odehrávaly se mezi dvěma osobami, nejčastěji za použití mečů nebo pistolí, a jejich účelem bylo ochránit čest vyzyvatele. Cílem bylo zabít toho, kde vyzyvatele urazil, i za cenu obrovského rizika ztráty života.

6. Eunuchové

Eununuchové byli vykastrovaní muži, kteří plnili určitou specifickou společenskou funkci. Ve staré Číně byla kastrace druhem trestu a jen za trvání dynastie Ming bylo v královském paláci víc než sedmdesát tisíc eunuchů. V Evropě byli zase kastrováni ještě před pubertou chlapci s mimořádně krásným hlasem, aby o něj nepřišli v důsledku mutování, a mohli dále působit v pěveckých sborech.

7. Satí - upálená zaživa

Jako satí se označoval hinduistický rituál, který musely podstoupit ovdovělé ženy. Ty musely usednout na hranici, položit si hlavu svého mrtvého muže do klína a nechat se spolu s ním upálit, aby nepoškodily dobré jméno jeho rodiny. Rozhodně nešlo o dobrovolný akt. Nešťastnice, které se pokusily z hranice uprchnout, přihlížející dav chytil a hodil zpět.

8. Mumifikace sebe sama

Mumifikace sebe sama je přesně tak strašná, jak zní. Jde o starý rituál budhistických kněží, který je v současné době zakázán. Trval deset let a v prvních letech se mniši živili pouze ořechy a semínky, aby se jejich tělo zbavilo veškerého tuku. Další tři roky pili jedovatý čaj, aby se odvodnili (čaj vyvolává zvracení a pocení), a zároveň se jejich tělo stalo samo jedovatým a chránilo se tak před hmyzem a zvířaty, kteří by jej po smrti zkonzumovali. Ve finále se mnich nechal zavřít do hrobky a jediné jeho spojení se světem obstarávala trubička, kterou se k němu dostával vzduch. Když konečně zemřel, hrobka se uzavřela a otevřela se až za několik let.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)
Přečtěte si také:
Nejbizarnější funkce vašeho těla
10 nejbizarnějších součástí katolictví
Nejbizarnější zdobení lidského těla
7 nejbizarnějších moderních povolání