Menu
Úvod  › 

10 nejbizarnějších součástí katolictví

Cilice, důtky, provazy. To není výčet vybavení sado-maso salónu ale regulérní součásti katolické církve. Seznamte se s bizarními součástmi katolictví.

Katolická církev o sobě tvrdí, že je nejstarší křesťanskou církví na světě. Od jejího vzniku se ale vyvinula celá řada velmi neobvyklých až bizarních tradic a rituálů. Zatímco katolíkům připadají úplně normální, nekatolíci nad nimi nevěřícně kroutí hlavou. Tady je seznam deseti nejbizarnějších součástí katolictví, tak jak je sestavil magazín Listverse.

1. Stigmata.

Stigmata jsou nevysvětlitelné rány na těle člověka, které se objevují na stejných místech, jako rány Ježíše. Někdy se rány objeví jen na jednom nebo dvou místech, ale existují i případy stigmat na všech pěti místech, kde měl rány Kristus. Rány způsobují značnou bolest, která se zhoršuje při určitých církevních svátcích. V minulosti bylo ale u řady stigmat dokázáno, že jde o podvrhy a část odborné veřejnosti tvrdí, že podvrhem jsou všechny případy stigmat.

2. Cilice

Cilice je ostnatý pás, který se připíná na tělo, a jehož účelem je způsobit bolest a pocit nepohodlí, čímž se má docílit pokání. Obvykle se upíná kolem stehna a navzdory obecnému přesvědčení cilice neporušuje kůži, ale způsobuje především pocit nepohodlí. V poslední době získala cilice velkou popularitu díky knize Šifra mistra Leonarda, kde ji nosil jeden ze záporných hrdinů. Nosil ji ale mimo jiné i Svatý Patrik.

3. Důtky

Důtky jsou jakýmsi typem biče, kde jsou řemínky zakončeny malými objekty, které rozdírají kůži. Tradičně se používají k sebemrskání, které se používá v některých konzervativních náboženstvích. Lidé, kteří sebemrskání praktikují, drží důtky v jedné ruce a mrkají se přes rameno tak, aby se jim řemínky a předměty na nich připevněné zarývaly do těla. Účelem sebemrskání je pokání a umrtvení vlastního těla.

4. Provazy

Třetí předmět související s pokáním, který někteří katolíci používají, jsou zauzlované provazy obtočené kolem pasu, které mají být jistou formou pokání a mají jim pomáhat předcházet budoucím hříchům. Provaz může být uvázaný buď volně, nebo těsně tak, aby způsoboval bolest.

5. Relikvie

Relikvie jsou předměty, které nějak souvisí se svatými. V podstatě existují tři kategorie relikvií. Nejcennější jsou ty, které nějak souvisí s životem Krista (jesličky, kříž...) nebo jsou částí těla svatých (obvykle kost, kadeř vlasů, nebo celá končetina). Pokud patřila relikvie mučedníkovi, tím lépe. Druhou kategorii představují věci, které svatí nosili na sobě, nebo jim náležely (košile, rukavice, kniha, růženec...). Tato kategorie není až tolik bizarní, když uvážíte, kolik jsou lidé ochotni zaplatit za Lennonovy brýle, nebo Elvisovy kalhoty. V třetí kategorii jsou potom věci, kterých se nějaký svatý dotkl.

6. Odpustky

Katolíci věří, že pokud člověk zhřeší, následuje trest buď trvalý (peklo) nebo dočasný (který člověk podstoupí buď na zemi, nebo v očistci). Odpustky jsou speciální činy, díky kterým se mohou katolíci vyvarovat časných trestů před bohem. Buď můžete získat odpustek částečný nebo úplný. Většinou jde o rozjímání, modlitbu, absolvování křížové cesty a podobně. Ve středověku byste se ze svých hříchů mohli ještě vykoupit pomocí patřičně vysokého finančního příspěvku církvi.

7. Svaté přijímání

Jako svaté přijímaní označuje katolická (i pravoslavná) církev posvěcený chléb (hostii) a víno. Katolíci věří, že jejich konzumací přijímají tělo a krev Ježíše. K hostiím a vínu má tudíž katolická velmi citový vztah.

8. Exorcismus

Jako exorcismus se označují praktiky, které mají vymýtit démony nebo ďábla z míst nebo osob, které jsou jím posedlé. Vymítat ďábla může jen ustanovený kněz s povolením biskupa poté, co je vyloučena duševní porucha "posedlého." Během rituálu se snaží kněz docílit, aby ďábel opustil tělo člověka za pomoci modliteb, svěcené vody a posvěcených olejů.

9. Neomylnost papeže

Římští katolíci jsou přesvědčení, že ve věcech mravů a víry je papež neomylný, tedy že nemůže udělat žádnou chybu. Papežská neomylnost je jedním z nejkontroverznějších aspektů katolické církve, nad kterým nevěřící lidé jen vrtí hlavou, ale přesto zůstává stále v platnosti.

10. Škapulíř

Škapulíř je tvořený ze dvou pruhů látky spojených tkaničkami. Původně sloužil jako jakási zástěra, aby si duchovní neumazali svá roucha. Škapulíř se předává při speciálním rituálu a ten, kdo jej nosí, bude spasený.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)
Přečtěte si také:
5 největších náboženských skandálů