Menu
Úvod  › 

Vaše dcera bude mít o čtvrtinu menší plat

Vaše dcera bude vykonávat stejnou práci jako její mužští kolegové, ale pokud se podmínky nezmění, bude za ní dostávat o čtvrtinu menší plat.

Představte si následující situaci: stal jste se šťastným otcem dvojčat, děvčátka a chlapce. Vyrůstají spolu, hrají si spolu a vy s radostí pozorujete, jak jsou oba nadaní a jak se jim daří ve škole i v osobním životě. Úspěšně dodělají vysokou a oba nastoupí do zaměstnání. Předpokládáte, že při velmi podobných schopnostech, znalostech a stejném vzdělání dostanou stejný plat? Bohužel to tak není!

Podle statistik z roku 2010 činil rozdíl v odměňování žen a mužů v České republice 25,5 %. Česká republika se tak v rozdílu mezi mužskými a ženskými platy ocitla na smutném druhém místě v Evropě. V celoevropském průměru totiž vydělávají muži o sedmnáct procent více než ženy. Podle údajů agentury Eurostat přistupují k platům rovnoprávněji než čeští zaměstnavatelé například i v Polsku, Slovinsku, Rumunsku a řadě dalších evropských států.

Ale ani pokud se podmínky změní a vaše dcera dospěje v době, kdy by Česká republika dosáhla například současného celoevropského rozdílu mezi ženskými a mužskými platy, který činí sedmnáct procent, nejsou její vyhlídky nijak optimistické. Sice začne každý rok pracovat, stejně jako většina ostatních zaměstnanců, na začátku ledna. Nicméně až do 5. března bude v porovnání se svými mužskými kolegy pracovat zadarmo a teprve od tohoto data se jejich platové podmínky vyrovnají. Víc než dva měsíce práce tak věnuje svému zaměstnavateli zadarmo.

I když je rovnost odměňování žen a mužů zakotvena už v Římské smlouvě z roku 1957, rozdíly stále přetrvávají a daří se je odbourávat jen pomalu. Ubylo sice případů přímé diskriminace, kdy byli jinak ohodnocováni muži a ženy, kteří vykonávali přesně stejnou práci, nicméně celková nerovnost na trhu práce přetrvává. A to i přesto, že ve všech členských státech EU získávají ženy více vysokoškolských titulů než muži.

Ačkoli v České republice je propad mezi ženskými a mužskými platy větší než v ostatních evropských státech, situace není optimální ani ve zbytku EU. Evropská komise se snaží o zlepšení situace například podporou iniciativ prosazujících rovnost platových podmínek, zlepšením platové transparentnosti, nebo podporováním mužů i žen, aby začali pracovat v netradičních profesích. Neméně důležitou součástí boje za vyrovnání platových podmínek mužů a žen jsou informační kampaně, protože řada žen ani netuší, že nedostává to, na co by měla nárok.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Další články k tématu: Peníze v práci