Menu
Úvod  › 

Největší viník nehod? Rádio!

Ladění rádia, telefonní hovor, debata s pasažéry, nebo pozorování okolí. Rušivé podněty, které stojí za největším počtem nehod, mapovali nyní vědci v novém výzkumu.

Vědci nyní v novém výzkumu zkoumali, jaký vliv má na schopnosti řidičů rozptýlení. Na trenažéru kontrolovali simulované prostředí tím, že na silnici v průběhu experimentu "přidávali" zatáčky, překážky a podobně. V průběhu se měřili řidičův výkon. K mapování řidičovy pozornosti za volantem se používaly snímače mozkových vln a srdeční aktivity.

Nejhorší je rádio

Rozptýlení a roztržití řidiči se vyskytují bez výjimky na všech cestách. Odborníci odhadují, že přibližně čtvrtina automobilových havárií je způsobena právě rušivými vlivy, které rozptylují řidiče. Právě nový výzkum s trenažéry by měl pomoci učinit cesty bezpečnější.

Rušivým podnětem je například i telefonní hovor, který si vyřizujete za jízdy, a to i v případě, že máte hands-free. Nicméně právě telefonní hovory rozhodně podle psychologů nepatří k nejhorším rušivým podnětům, s nimiž se řidiči za jízdy setkávají. "Velmi rušivým podnětem, který vede k mnoha nehodám, je ladění rádia při jízdě, náruživá konverzace se spolujezdci, nebo věnování pozornosti událostem v okolí," říká Richard Backs, psycholog z Central Michigan University.

Jakékoli vyrušení při jízdě může být velmi nebezpečné. Nyní psychologové používají trenažéry, aby otestovali pozornost starších řidičů, kteří jsou mnohem více vystaveni riziku autohavárie v případě vyrušení. "Na trenažéru simulujeme situace, s nimiž mají zejména starší řidiči problémy, jako jsou levotočivé zatáčky, brzdění před přechodem, nebo nenadálou překážkou na silnici," říká Richard Back.

Na trenažéru viděli řidiči realistické ztvárnění silnice i okolní krajiny. Vědci přitom mohli kontrolovat, co řidiči uvidí, mohli přidávat zatáčky, překážky na silnici, nebo měnit rychlost kolemjedoucích aut. Současně vědci sledovali a zaznamenávali průběh řidičovy pozornosti a jeho chování za volantem.

"Kdykoli si můžeme znovu přehrát řidičův výzkum na simulátoru. Řidič navíc může zpětně vidět, jak se zachoval a případně se ze svých chyb poučit," říká Backs. Používání trenažéru by mělo odborníkům umožnit dozvědět se víc o řidičských schopnostech starší populace a zlepšit bezpečnost na silnicích.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)
Přečtěte si také:
Jak přežít nehodu letadla?
Co s vaším tělem provede alkohol