Menu
Úvod  › 

Jak roste a myslí předškolák

Je v pořádku, že řeči vašeho dvouletého dítěte nikdo cizí nerozumí? Proč tříleté dítě nechce jíst? Jak to, že nerozlišuje mezi fantaziemi a realitou? Čtěte, jak probíhá tělesný a duševní vývoj předškoláků.

Tělesný vývoj dítěte se začíná kolem jednoho roku poněkud zpomalovat. Spolu s tím, jak se zpomaluje růst, děti potřebují méně kalorií a rodiče si u nich mohou povšimnout snížené chuti k jídlu. Jídelní zvyky dětí v předškolním věku jsou zcela nevypočitatelné a mnoha rodičům způsobují nemalé starosti. Může se vám zdát, že dítě za celý den prakticky nic nejí, ale mějte na paměti, že jeho apetit se obvykle pohybuje ve vlnách a je velmi nárazový. Takže zatímco jeden den do sebe vpraví tři hrášky a půlku sušenky, další den sní všechno, co se ocitne v jeho dosahu. Výkyvy chuti k jídlu jsou v tomto věku normální a nemusíte se jimi znepokojovat.

Štíhlejší a svalnatější

Tělesná konstituce dětí, které začínají chodit je typicky batolecí: bříško je vystrčené a záda kulatá. Kolem tří let ale prudce narůstá svalový tonus a proporce těla se dramaticky mění. Tukové zásoby vystřídají svaly, takže postava vašeho dítěte se bude jevit jako štíhlejší a svalnatější. Naprostá většina dětí v tomto věku už je také tělesné schopná kontrolovat své svěrače i močový měchýř.

V průběhu předškolního a mladšího školního věku je výškový i váhový přírůstek plynulý. Nejbližší růstový spurt se dostaví až na začátku dospívání. Během předškolního období je však růst dítěte většinou relativně přesně předvídatelný a kopíruje tabulky. Proto jsou také lékaři na preventivních prohlídkách schopni porovnávat výšku a váhu dítěte nejen vzhledem k jeho věku ale i vzhledem k jeho vrstevníkům. Uvádí se, že pokud vynásobíte dvěma výšku dítěte, které dosáhlo ve dvou letech, dostanete poměrně přesnou představu o tom, jak vysoké bude v dospělosti.

Chápání času a řeč

Ve věku dvou let je většina dětí schopná pochopit základní časové termíny, jako je minulost a budoucnost. I když většina dvou a tříletých dětí mluví o čemkoli, co se stalo v minulosti, jako o "včera" a o čemkoli v jakkoli daleké budoucnosti jako o "zítra", chápou časovou souslednost. Dítě v tomto věku má velmi živou představivost, velkou fantazii a někdy jen s námahou rozlišuje představy od reality.

Ve věku čtyřech let už chápou děti komplikovanější časové pojmy. Jsou schopny rozdělit den do kratších úseků, jako je ráno, odpoledne a večer. Stejně tak jsou schopny porozumět střídání ročních období. V období mezi osmnácti měsíci a pěti lety se slovních dítěte dramaticky rozšiřuje z padesáti slov na zhruba sedm set slov. Dítě je schopné sdělit základní informace o sobě samém (jméno, věk, pohlaví, bydliště...) a slovní zásobu si aktivně rozšiřuje za pomoci nekonečného množství otázek. Zatímco ve věku dvou let začíná tvořit slovní spojení a krátké větičky, ve třech letech už je schopné tvořit relativně složité věty. U dvouletého dítěte je ještě velmi nezřetelná výslovnost, takže cizí lidé obvykle rozumí zhruba padesáti procentům jeho projevu. Výslovnost se však velmi rychle zlepšuje a ve čtyřech letech by měl být verbální projev dítěte zcela srozumitelný i pro cizí lidi. Čtyřleté dítě je obvykle schopné vyprávět jednoduché příběhy a vést konverzaci s dospělými nebo ostatními dětmi.

Už v roce a půl jsou děti schopné poslouchat a porozumět smyslu jednoduchých příběhů, které jim čtete. V pěti letech umí ale řada děti abecedu a je schopna rozpoznat jednoduchá napsaná slova. Tyto znalosti jsou zásadní pro to, aby se dítě naučilo číst, ale netlačte jej do čtení zbytečně brzo. Většina dětí je k němu dostatečně zralá až kolem věku šesti až sedmi let.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)
Přečtěte si také:
Když dítě nechce začít mluvit
Lezení, sezení, chůze: Kdy a jak se začíná dítě pohybovat
10 nejvýznamnějších okamžiků v životě batolete
Vývoj řeči u dítěte. Klíčové okamžiky