Menu
Úvod  › 

Test: Světová nej

Znáte přírodní rekordy i nej z živočišné říše? Otestujte si hloubku svých znalostí v následujících deseti otázkách.

Návod jak se otestovat: Každá testová otázka je ohodnocena daným počtem bodů. Tyto body, uvidíte vlevo vedle odpovědí v závorce. Vyberte jednu odpověď a body si zapište na kousek papírku. Poté co odpovíte na všechny otázky, tyto body sečtěte. Součet bodu slouží k vyhodnocení testu, které je na konci článku.

1. Který nelétavý pták je největší na světě?

 • (1) Tučňák.
 • (2) Pštros.
 • (1) Emu.

2. Jaký organismus je nejpočetněji zastoupen na Zemi?

 • (1) Hmyz.
 • (1) Plankton.
 • (2) Bakterie.

3. Na kterém kontinentu je nejvíc států?

 • (2) Afrika.
 • (1) Jižní Amerika.
 • (1) Evropa.

4. Které zvíře je v živočišné říši absolutně nejrychlejší?

 • (1) Gepard.
 • (1) Delfín
 • (2) Sokol

5. Který stát USA má nejdelší pobřeží?

 • (2) Aljaška.
 • (1) Kalifornie.
 • (1) Florida.

6. Které jezero je největší na světě?

 • (1) Bajkal.
 • (2) Kaspické moře.
 • (1) Hořejší jezero.

7. Nejdelší řekou je...

 • (1) Orinoko.
 • (1) Nil.
 • (2) Amazonka.

8. Nejsušší místo na Zemi byste hledali v...

 • (2) Chile.
 • (1) Etiopii.
 • (1) Alžíru.

9. Za největšího živočicha na světě je považován...

 • (2) Plejtvák obrovský.
 • (1) Slon africký.
 • (1) Kosatka bílá.

10. Nejmenší vejce ze všech ptáků snáší...

 • (1) Koroptev.
 • (1) Čížek.
 • (2) Kolibřík.

Hodnocení

10 - 15 bodů

Úroveň vašich znalostí je skutečně politováníhodná. Vzhledem k tomu, že nejde o nikterak záludné otázky, měli byste se nad svým všeobecným přehledem zamyslet.

16 - 17 bodů

Dosáhli jste průměrného výsledku. I když si zřejmě ostudu neuříznete, zkuste znovu oprášit školní znalosti.

18 - 20 bodů

Gratulujeme k vynikající úrovni znalostí. Je vidět, že máte skutečně všeobecný přehled a umíte zapojit i zdravý selský rozum.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)
Přečtěte si také:
Test: Kde to bylo?
Test: O které zemi je řeč?
Test: Znáte evropská města?
Test: Hranice evropských států