Menu
Úvod  › 

Děti a domácí práce: Jak je zapojit

Zapojení dětí do chodu domácnosti ušetří nejen vaši práci, ale zároveň je vychovává, dodává jim pocit důležitosti a posiluje jejich smysl pro zodpovědnost. Jak a kdy svěřit dětem domácí práce?

Máte pocit, že děti jsou příliš malé na to, abyste je zatěžovali domácími pracemi? Omyl. Pokud je dokážete správně zapojit, děti obvykle milují pocit, že mohou participovat na chodu domácnosti a že mají svou zodpovědnost. Navíc zapojení do domácích prací působí ve výchově dětí mimořádně pozitivně. Psychologové také zdůrazňují, že tím, že dáte dětem možnost, aby převzaly zodpovědnost za určité úkony, posilujete jejich sebevědomí a dáváte jim pocit, že jsou součástí týmu a že se s nimi počítá. Jak tedy děti zapojit do domácích prací?

Zapojte už předškoláky

Ačkoli se řada rodičů domnívá, že jejich předškolák je ještě příliš malý na to, aby na něj "nakládali" domácí povinnosti, odborníci zdůrazňují, že už čtyřleté děti se velmi rády zapojují do chodu domácnosti a plní drobné úkoly, které jim rodiče přidělí. Je samozřejmé, že v tomto stádiu jde především o zkoušku rodičovských nervů, ale vyplatí se vám překonat se a nechat předškoláka, aby vám například pomohl s vyklízením myčky na nádobí, nebo s jinou drobnou domácí prací. Ukazujete mu tak, že práce a plnění každodenních domácích povinností je běžnou součástí života. A když už nic jiného, toto zvnitřněné poznání se vám bude velmi hodit, až se z vašeho sladkého dítěte stane dospívající.

V této fázi je potřeba, abyste byli trpěliví a oceňovali spíše snahu dítěte než výsledek, kterého ve finále dosáhne. Je samozřejmé, že například svou postel nedokáže ustlat tak, jak byste to udělali vy, ale i přesto se vyvarujte kritiky a oceňte především jeho snahu. S kritickými poznámkami a opravováním zacházejte velmi obezřetně, abyste nevzali dítěti motivaci k dalšímu snažení. To ale neznamená, že byste dítěti nemohli ukázat, jak se ta která domácí činnost správně dělá. Děti se obvykle velmi rády učí, jsou zvídavé a pokud jim to dokážete správně a zajímavě podat, nebude jim dělat problémy nechat se poučit.

Stanovte řád

Děti potřebují pravidelnost a řád. Stanovte jednu domácí práci, kterou bude mít vaše dítě na starost. Ideálně by se mělo jednat o činnost, která se opakuje každý den (například sklízení stolu po snídani, prostírání k večeři a podobně). Dítě by mělo vědět, že jde o jeho povinnost, kterou musí každý den splnit, a za kterou zodpovídá. Dosáhnete tak lepších výsledků, než pokud mu budete přidělovat domácí práce nahodile.

Můžete se s dítětem například dohodnout, že každý den dostane za svou splněnou povinnost drobnou odměnu, jako například razítko do speciálního notýsku, nebo jeden bonbón. Jejich motivace se tak zvýší. Při zapojení dětí do domácích prací můžete využít i skutečnosti, že děti obvykle velmi rády třídí vědi podle určitého klíče, dejte jim proto například na starost párování vypraných ponožek, nebo třídění vypraného prádla podle toho, komu patří. Samozřejmostí je, že by děti měly odmala vidět, že se do domácích prací zapojuje každý člen rodiny. Pokud si zvykne na to, že domácí práce vykonává pouze matka, jen velmi těžko mu budete vysvětlovat, proč by na nich mělo také participovat.

Přečtěte si také:
Lhaní u dětí: Co s tím můžete dělat
Kdy pořídit dětem mobilní telefon?
Jak vychovat šťastné dítě
Děti a spánek přes den: Kdy ho můžete zrušit?
Boje mezi sourozenci: Jak je zvládnout