Menu
Úvod  › 

Jaká je zdravá žárlivost?

Partnerské vztahy jsou plné momentů, které v nás mohou vyvolávat určitou míru nejistoty. Situace, kdy je o náš protějšek zájem ze strany okolí, v nás může vyvolávat pocit žárlivosti. Určitá nižší míra tohoto pocitu je v pořádku, ale neměla by přesáhnout únosné meze. I proto jsme se rozhodli zodpovědět otázku: "Jaká je zdravá žárlivost?". 

Základní charakteristika žárlivosti

Z hlediska psychologické definice je žárlivost definována jako emoční bdělost, která u lidí vyvolává určitou míru obav ze ztráty blízkého a jeho pozornosti. 

  • Zjednodušeně je možné o žárlivosti mluvit i jako o strachu ze srovnávání s konkurencí. Ten může přinášet obavu z toho, že ze srovnání vyjdeme hůře než někdo jiný a tím ztratíme požadovanou míru pozornosti.

Ze zmíněného vyplývá, že žárlivost je pro vztah potřebná a přirozená. Příliš časté projevy mohou být nepříjemné nebo dokonce mohou ubližovat našemu sebevědomí. Na druhé straně zdravá žárlivost může být prospěšná, protože nás může přimět udělat krok, který bude pro vztah prospěšný. Tím může být například zvýšená aktivita ve vztahu. 

Zdravá žárlivost a sebevědomí

Zdravá žárlivost souvisí se sebevědomím. Ve své podstatě, pokud začneme zasahovat a omezovat našeho partnera nebo ho dokonce urážet, tak jsme přesáhli únosnou mez. 

  • Zajímavost - zdravou míru žárlivosti překračují často lidé, kteří v dětství citově strádali. Tito lidé si s sebou nesou zátěž, která souvisí se sebevědomím a menší důvěrou v sebe sama. Ty mohou velmi často zapříčinit nepřiměřenou až chorobnou žárlivost.

Zdravou žárlivost tak můžeme definovat jako působení na sebevědomí našeho partnera v mezích, které on sám vnímá jako přiměřené. Práh tohoto je u každého jedince jiný, ale obecně platí, že by taková žárlivost neměla přesahovat racionální myšlení a vyvolávat v partnerovi pochyby o sobě samém. Zdravá žárlivost se projevuje slabými pocity nejistoty a obavami z poklesu pozornosti ze strany partnera. Ty však vymizí hned po vzájemném vysvětlení a nepřechází do posedlosti a podezíravosti, která by ovládala chování a mysl žárlícího. 

Dva typy nezdravých žárlivců

Žárlivec dusič

Jak jsme již napsali, tak zdravá žárlivost je pro vztah kořením, které může přinášet pozitiva. Ne vždy tento cit dokážeme ovlivňovat. Proto tu máme první typ žárlivců, kteří zdánlivě kontrolují své emoce, ale přitom tomu tak není. Ve své podstatě dlouhou dobu dusí emoce a nemluví o svých pocitech a následně "vybublají". Výbuch může být velmi intenzivní a přijít v momentě, kdy je to nečekané. Způsobí ho i zdánlivá maličkost. Ta vyvolá dlouho držené frustrace, které "žárlivec" vyjeví často nevhodným způsobem. 

  • Typický je pro tento projev nezdravé žárlivosti pocit lítosti, která přichází velmi brzy po výčitkách. 

Žárlivec agresor

Opačným typem žárlivce je ten, kterého rozruší úplně vše. Následně předhazuje i drobnost partnerovi, který je pod neustálým psychickým tlakem. Ten v některých případech může přecházet i k fyzickým útokům. Tato žárlivost je velmi nebezpečná a nezdravá. Člověk, který ji projevuje, by měl vyhledat odbornou pomoc. Není totiž normální partnerovi zakazovat chodit ven a setkávat se s lidmi, nezřídka pod pohrůžkou násilí.

Komunikace

Zdravá žárlivost může být velmi zajímavým motorem vztahu. Důležité je s partnerem včas a s klidem mluvit o svých pocitech a netlačit na něj tak, aby se nezačal cítit nekomfortně. Pokud totiž ve vztahu umíme s žárlivostí pracovat a mluvit o ní s partnerem, tak máme vyhráno. Opakem je, když nás žárlivost vede k neustálým hádkám, podezřívání a nesmyslným atakům k osobě partnera. K tomu bychom dojít neměli. Zásadní je si s partnerem včasně promluvit, dokázat mu říci, že jej nechceme ztratit a také vyjádřit důležitost, kterou našemu společnému životu přináší. 

  • Komunikace je základní lék a často dokáže zachránit i velmi rozklížené partnerské soužití. 

Pro zdravou žárlivost je typická otevřená komunikace, se kterou pracují oba partneři a  vzbuzují mezi sebou velký pocit důvěry. Říkat věci na rovinu je někdy lepší než chodit kolem horké kaše. Podobně i pochopení, že péči a pozornost potřebuje žárlivý partner. Nebojte, není to tak těžké, stačí si do slovníku z tři základní slova a včasně s partnerem promluvit a hledat společné cesty k nalezení vzájemné důvěry. Jen tak vaše žárlivost bude zdravá. 

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 2.33/5 (3 hlasy)