Menu
Úvod  › 

Test: Znáte zásady první pomoci?

Víte, jak má vypadat resuscitace, jak ošetřit spáleniny, nebo zareagovat při požití velkého množství léků? Otestujte si své znalosti ohledně první pomoci.

Návod jak se otestovat: Každá testová otázka je ohodnocena daným počtem bodů. Tyto body, uvidíte vlevo vedle odpovědí v závorce. Vyberte jednu odpověď a body si zapište na kousek papírku. Poté co odpovíte na všechny otázky, tyto body sečtěte. Součet bodu slouží k vyhodnocení testu, které je na konci článku.

1. Při resuscitaci u dospělého se provádí...

 • (2) 30 stlačení hrudníku a poté 2 umělé vdechy.
 • (1) 30 umělých vdechů a poté 2 stlačení hrudníku.
 • (1) 10 stlačení hrudníku a 10 umělých vdechů.

2. Umělé vdechy se provádějí...

 • (1) po předklonu hlavy.
 • (2) po záklonu hlavy.
 • (1) s hlavou ve vodorovné poloze.

3. Při mdlobách je důležité postiženému nejdříve...

 • (1) dát dolní končetiny níž než hlavu.
 • (1) dát dolní končetiny do vodorovné polohy s hlavou.
 • (2) dát dolní končetiny výš než hlavu.

4. Co k z následujícího se nedělá při masivním krvácení?

 • (1) Stlačení rány.
 • (1) Zvednutí rány nad úroveň srdce.
 • (2) Stlačení končetiny pod ranou.

5. Při krvácení z nosu je potřeba...

 • (2) dát hlavu do hlubokého předklonu.
 • (1) dát hlavu do hlubokého záklonu.
 • (1) poloha hlavy je v takovém případě lhostejná.

6. Na popáleniny se masti, zásypy a oleje...

 • (1) ... doporučuje používat.
 • (2) ... nedoporučuje vůbec používat.
 • (1) záleží na rozsahu popálení.

7. Při požití chemikálie je nutné nechat postiženého vypít alespoň 2l vody, pokud se ovšem nejedná o...

 • (2) ... saponáty.
 • (1) ... žíraviny.
 • (1) ... hnojiva.

8. Při spolknutí velkého množství léků...

 • (2) nepodávejte žádné tekutiny!
 • (1) nechte postiženého vypít co největší množství tekutin.
 • (1) je potřeba podat postiženému alespoň 2dcl mléka.

9. Zvýšený příjem tekutin je důležitý při...

 • (1) Průjmu.
 • (1) Zácpě.
 • (2) Při průjmu i zácpě.

10. Resuscitace se ukončuje v případě, že...

 • (2) ... postižený začne sám dýchat.
 • (1) ... resuscitujeme už víc než půl hodiny.
 • (1) ... resuscitujeme už víc než čtyřicet minut.

Hodnocení

10 - 13 bodů

Vaše znalosti o první pomoci nejsou nijak valné. Vzhledem k tomu, že vám tyto dovednosti mohou pomoci zachránit život, měli byste si rozhled co nejdříve rozšířit.

14 - 16 bodů

Dosáhli jste průměrného výsledku. Není to sice žádná tragédie, ale neškodilo by, kdybyste si znovu osvěžili své znalosti o první pomoci.

17 - 20 bodů

Gratulujeme! Váš výsledek je skutečně vynikající. Pokud nezůstáváte jen v úrovni teoretických znalostí a dokážete je převést i do praxe, v krizových situacích výrazně stoupá pravděpodobnost, že se vám podaří zachránit život.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)
Přečtěte si také:
Test: Máte chřipku, nebo nachlazení?
Test: Orientujete se v chorobách?
Test: Znáte duševní nemoci?
10 nejnebezpečnějších bacilů světa