Menu
Úvod  › 

Test: Orientuje se v uměleckých termínech?

Víte, co je to akvarel, sgrafito, freska, nebo syžet? Otestujte si své znalosti z oblasti umělecké terminologie v následujících deseti otázkách.

Návod jak se otestovat: Každá testová otázka je ohodnocena daným počtem bodů. Tyto body, uvidíte vlevo vedle odpovědí v závorce. Vyberte jednu odpověď a body si zapište na kousek papírku. Poté co odpovíte na všechny otázky, tyto body sečtěte. Součet bodu slouží k vyhodnocení testu, které je na konci článku.

1. Co to je freska?

 • (1) Vyškrábávaná malba.
 • (2) Malba do vlhké omítky.
 • (1) Velká nástěnná malba.

2. Co to je skulptura?

 • (1) Profil obličeje.
 • (1) Moderní sochařské dílo.
 • (2) Sochařské dílo tvořené tesáním (tedy odebíráním materiálu).

3. Co je svorník?

 • (1) Sochařský nástroj.
 • (2) Architektonický prvek v gotice.
 • (1) Malířská technika.

4. Co to je sgrafito?

 • (1) Sochařská technika.
 • (2) Nástěnná technika prováděná vyškrabáváním.
 • (1) Druh olejomalby.

5. Čím je charakteristická lazura?

 • (2) Nanášením poloprůhledné barvy na předchozí barevné vrstvy.
 • (1) Malováním lesklými barvami.
 • (1) Překrýváním barevných polí.

6. Co je syžet?

 • (1) Perspektiva.
 • (1) Světlo.
 • (2) Námět.

7. Co je akvarel?

 • (2) Malba barvami rozpustnými ve vodě.
 • (1) Malba do mokrého povrchu.
 • (1) Malba přestříkaná vodou.

8. Co je triptych?

 • (1) Náboženská malba.
 • (1) Umělecky ztvárněný oltář.
 • (2) Umělecké dílo ze tří částí.

9. Co je charakteristické pro figurativní umění?

 • (1) Zachycování lidské postavy.
 • (2) Jsou v něm rozeznatelné znaky reálného předobrazu.
 • (1) Zachycuje hromadné výjevy.

10. Co je plastika?

 • (2) Sochařské dílo tvořené přidáváním materiálu (například hlíny).
 • (1) Trojrozměrné umělecké dílo.
 • (1) Moderní sochařské dílo.

Hodnocení

10 - 15 bodů

Vaše znalosti jsou bohužel značně podprůměrné. Neškodilo by, kdybyste si občas zašli do galerie nebo alespoň knihu o umění.

16 - 17 bodů

Dosáhli jste průměrného výsledku. Ostudu si sice neuříznete, ale ještě máte co zlepšovat.

18 - 20 bodů

Dosáhli jste vynikajícího výsledku, vaše znalosti jsou skutečně naprůměrné a vy můžete být právem hrdí.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)
Přečtěte si také:
Test: Máte přehled o spisovatelích?
Test: Znáte cizí slova? (2 díl)
Test: Znáte -ologie?
Test: Znáte světové malíře?