Menu
Úvod  › 

Test: Jste dobří v komunikaci?

Dokážete s ostatními dobře komunikovat, vyjádřit své myšlenky, přesvědčit a nadchnout? Nebo máte s verbálním projevem problémy? Zodpovězte následujících deset otázek a otestujte si své komunikační schopnosti.

Návod jak se otestovat: Každá testová otázka je ohodnocena daným počtem bodů. Tyto body, uvidíte vlevo vedle odpovědí v závorce. Vyberte jednu odpověď a body si zapište na kousek papírku. Poté co odpovíte na všechny otázky, tyto body sečtěte. Součet bodu slouží k vyhodnocení testu, které je na konci článku.

1. Dokážete rozpoznat, jakou mají ostatní náladu, jen podle toho, jak konverzují?

 • (3) Téměř vždy.
 • (2) Jen pokud toho člověka dobře znáte.
 • (1) Téměř nikdy.

2. Je pro vás snadné vžít se do pocitů někoho jiného?

 • (1) Vůbec ne.
 • (2) Občas.
 • (3) Ano.

3. Jak často se vám stane, že lidé nerozumí tomu, co jim chcete říct?

 • (2) Výjimečně.
 • (3) Téměř vůbec.
 • (1) Často.

4. Dělá vám problémy prezentovat svůj názor?

 • (3) Vůbec ne.
 • (2) Záleží na situaci, například před cizími lidmi ano.
 • (1) Ano, máte s tím velký problém.

5. Pokud mluvíte se svým nadřízeným:

 • (1) Selhává vám hlas a máte problémy se vymáčknout.
 • (2) Pokud jde o nekonfliktní konverzaci, nemáte problém.
 • (3) Mluvíte s ním jako s každým jiným.

6. Pokud máte vyjádřit své pocity a emoce:

 • (1) Jste ve velkých rozpacích.
 • (2) Pokud toho člověka dobře znáte, nemáte s tím problém.
 • (3) Nemáte s tím nejmenší problém.

7. Máte pocit, že vás ostatní poslouchají?

 • (1) Zřídkakdy.
 • (2) Většinou ano.
 • (3) Rozhodně ano.

8. Dokončujete za ostatní věty?

 • (3) Ne, nikdy.
 • (2) Občas.
 • (1) Často.

9. V emočně vypjatých situacích (například při hádce) máte problémy argumentovat klidně.

 • (1) Ano, vždy vybouchnete.
 • (2) Jen pokud jste opravdu hodně rozčilení.
 • (3) Ne, zachováváte klid.

10. Převést své myšlenky do slov:

 • (3) Je pro vás snadné.
 • (1) Je pro vás mimořádně obtížné.
 • (2) Záleží na situaci.

Hodnocení

10 - 17 bodů

Vaše komunikační schopnosti jsou skutečně nevalné. Při komunikaci s ostatními lidmi děláte naprosto zásadní chyby a pohřešky. Nedokážete ostatním naslouchat, ale dělá vám problémy i vyjádřit své vlastní pocity, názory a myšlenky. Pokud se ještě do vaší komunikace přimíchají emoce, jste už zcela v koncích. Komunikace s vámi je pro ostatní noční můrou a měli byste zkusit se svými komunikačními schopnostmi něco udělat.

18 - 24 bodů

Vaše komunikační schopnosti nejsou v zásadě špatné. Zvlášť pokud jste v situaci, kterou důverně znáte a se známými lidmi, dokážete dobře formulovat své myšlenky i se vcítit do jejich pohledu. Ve vypjatých situacích máte s komunikací poněkud problém, ale to můžete tréninkem snadno změnit.

25 - 30 bodů

Vy si se svými komunikačními schopnostmi vůbec nemusíte dělat starosti. Úskalími konverzace a sociálních kontaktů vůbec proplouváte s grácií a elegancí. Pokud vám o něco jde, dokážete ostatní přesvědčit o své pravdě, případně je motivovat. S takovými schopnostmi se uplatníte na řídících pozicích a měli byste svého nadání využít i v profesním životě. K vašim komunikačním schopnostem vám lze jen gratulovat.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)
Přečtěte si také:
Test: Pro jakou práci se hodíte?
Test: Jak bude váš život vypadat za deset let?
Test: Umíte dosahovat svých cílů?
Test: Umíte poslouchat?