Menu
Úvod  › 

Test: Umíte poslouchat?

Dokážete poslouchat, co vám ostatní říkají, vžít se do jejich pocitů a vyslechnout je až do konce? Nebo patříte mezi ty, kterým ostatní ani nic nesvěřují, protože vědí, že by to nemělo cenu? Otestujte se.

Návod jak se otestovat: Každá testová otázka je ohodnocena daným počtem bodů. Tyto body, uvidíte vlevo vedle odpovědí v závorce. Vyberte jednu odpověď a body si zapište na kousek papírku. Poté co odpovíte na všechny otázky, tyto body sečtěte. Součet bodu slouží k vyhodnocení testu, které je na konci článku.

1. Když někoho posloucháte, udržujete oční kontakt?

 • (3) Vždy a po celou dobu, co mluví.
 • (2) Většinu času.
 • (1) Spíše ne.

2. Pokud souhlasíte s tím, co někdo jiný říká:

 • (2) Pokyvujete hlavou.
 • (3) Projevujete slovní souhlas ("Přesně tak." "Jasně." "Máš pravdu.").
 • (1) Souhlasíte s ním v duchu.

3. Když si nejste jisti, jestli jste dobře porozuměli tomu, co někdo jiný říkal:

 • (3) Pokusíte se to shrnout vlastními slovy.
 • (2) Požádáte ho, aby vám to zopakoval.
 • (1) Doufáte, že jste rozuměli dobře.

4. Pokud vás to, co říká jiný člověk nezajímá...

 • (1) Dáváte to ostentativně najevo.
 • (2) Mimoděk hledáte rozptýlení (hrajete si s vlasy, s propiskou, pivním táckem apod.).
 • (3) Myslíte na své vlastní věci.

5. Poklepáváte někdy špičkou boty, nebo bubnujete prsty, když ostatní mluví?

 • (3) Ne, nikdy.
 • (2) Občas, když vás mimořádně nudí a máte naspěch.
 • (1) Poměrně často.

6. Pokud na vás někdo mluví dlouho dobu:

 • (1) Rychle ztrácíte pozornost.
 • (3) Udržíte pozornost prakticky celou dobu.
 • (2) Záleží na tom, zda vás obsah sdělení zajímá.

7. Dokážete se soustředit na to, co vám ostatní říkají, pokud vás ruší v pozadí nějaký hluk?

 • (3) Bez problémů.
 • (2) Občas máte výpadky pozornosti, ale v podstatě ano.
 • (1) Ne, hluk zasahující do konverzace vás velmi ruší.

8. Během řeči někoho jiného už myslíte na, co odpovíte nebo řeknete vy:

 • (1) Ano.
 • (2) Občas.
 • (3) Téměř nikdy.

9. Pokud se někdo nedokáže vyjádřit (nemůže si například hned vzpomenout na správné slovo) doplňujete ho?

 • (1) Ano, prodlevy v řeči nesnášíte.
 • (2) Občas se neudržíte.
 • (3) Pouze, pokud o to sám požádá.

10. Máte tendenci dokončovat za ostatní historky?

 • (3) V žádném případě.
 • (2) Občas ano, zejména, pokud se týkají i vás.
 • (1) Ano, děláte to často.

Hodnocení

10 - 17 bodů

Vy s dobrým posluchačem nemáte společného vůbec nic. Jste zahledění jen sami do sebe a vnímáte jen a pouze své problémy. To, co se vám snaží říct ostatní vás ve většině případů nudí a nedělá vám problémy dát to patřičně najevo. Není divu, že se vám ostatní příliš nesvěřují, protože váš nezájem je natolik zřejmý, že by jim vyšlo nastejno, kdyby mluvili do zdi.

18 - 24 bodů

S vašimi posluchačskými schopnostmi to není nejhorší, ale velmi záleží na tom, do jaké míry vás zajímá to, co vám ostatní říkají. Pokud dokáží upoutat vaší pozornost, jste nejpozornějším posluchačem na světě, v opačném případě máte tendenci odbíhat myšlenkami. Na druhou stranu většinou nedáváte najevo, že vás konverzace nudí, takže ostatní nic nepoznají.

25 - 30 bodů

Vy patříte mezi skutečně skvělé posluchače. Máte velkou sebedisciplínu i slušnost, která vám brání dát najevo, že se nudíte, i když vás obsah sdělení nezajímá. Dokážete udržet pozornost a lidí se vám velmi rádi svěřují, protože mají pocit, že u vás najdou vždy pochopení. Jen vy sami víte, že ne vždy vás zajímá to, co říkají, ale dokážete jim dát pocit, že jsou pro vás důležití a jedineční. Z toho také pramení vaše velká obliba mezi lidmi.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)
Přečtěte si také:
Test: Jak jste ve skutečnosti staří?
Test: Jaký jste typ osobnosti?
Test: Pro jakou práci se hodíte?
Test: Jak bude váš život vypadat za deset let?
Test: Umíte dosahovat svých cílů?