Menu
Úvod  › 

Biologické hodiny mužů: Kdy se stát otcem

Ženám tikají biologické hodiny, zatímco muž může mít děti kdykoli. Také jste podlehli tomuto omylu? Jenže i muži mají biologické hodiny a zdravé dítě nemohou zplodit v jakémkoli věku.

Současné výzkumy ukazují, že mužům začínají biologické hodiny odbíjet mnohem později než ženám, ale po čtyřicítce rapidně klesá pravděpodobnost zplození zdravého dítěte i u nich. I když se většina mužů cítí neohrožených a má pocit, že jejich plodnost je cosi, co vydrží navždy, je dokázané, že věk mužů je jedním ze základních faktorů, které by měl pár vzít v úvahu, pokud plánuje založení rodiny. Výzkumy provedené za posledních deset let totiž jasně ukazují, že i věk otce může ovlivnit zdraví plodu.

Riziko vrozených postižení

Vědci už dávno prokázali spojitost mezi věkem rodičů a takovými postiženími plodu, jako jsou vrozená postižení, autismus, Apertův syndrom, schizofrenie, ale i poruchy vývoje. Navíc studie provedené na Columbia University, kterých se zúčastnilo téměř sto tisíc párů, ukazují, že těhotné partnerky starších mužů mnohem častěji prodělají potrat - a to i v případě, že jsou samy mladé, zdravé a neobjevují se u nich žádné další rizikové faktory.

Stejně jako každý orgán v lidském těle, i mužské pohlavní orgány stárnou a časem se opotřebovávají. Negativní vliv času je znatelný například na poklesu určitých chemických látek v mužském těle. Starší muži mají nižší hladinu testosteronu, DHEA a estrogenu, což se negativně projevuje na jejich plodnosti.

Ve francouzské studii, které se zúčastnilo téměř dva tisíce mužů, a jejíž výsledky byly publikovány v roce 2005, zkoumali páry, které podstoupili umělé oplodnění. Čím starší muži, tím větší problémy byly s oplodněním spojené. Odborníci tak zpochybňují názor, že muži vlastně žádné biologické hodiny nemají, protože se jim denně tvoří nové spermie, zatímco ženy mají předem určený počet vajíček už od narození. Zjednodušeně lze říci, že ačkoli jsou spermie čerstvé, mechanismus jejich vzniku se s věkem zpomaluje a je méně efektivní, takže věk mužů hraje jednoznačně proti plodnosti.

Následky stárnutí?

Muž je sice i ve starším věku schopný tvořit nové spermie, problém je však v tom, že zároveň stoupá pravděpodobnost, že DNA těchto spermií v sobě ponese chyby a defekty. I v případě, že takový muž nemá problémy s oplodněním partnerky, jeho věk se může negativně odrazit na zdraví plodu.

Navíc se na snižující se kvalitě spermií nepodílí jen postupující čas, ale také hromadící se prohřešky v životním stylu. Znečištěné ovzduší, kouření, pití alkoholu, vystavení se vlivu škodlivých chemikálií a podobně, samozřejmě kvalitě spermií neprospívá. Čím je člověk starší, tím delší je doba, po kterou muselo jeho tělo tyto škodlivé vlivy snášet.

Právě proto většina spermobank požaduje, aby dárcům spermií bylo méně než čtyřicet let a minimalizovalo se tak riziko zdravotního poškození dítěte a dalších problémů.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)
Přečtěte si také:
7 rad, jak rychleji otěhotnět
Chcete dítě? Milujte se každý den!
Kdy je na těhotenství pozdě, aneb co nevíte o plodnosti