Menu
Úvod  › 

Test: Zvládli byste dějepis na základní škole?

Dokončili jste základní vzdělání? Výborně! Nyní máte vynikající příležitost zjistit, co si z něj pamatujete v oblasti dějepisu.

Návod jak se otestovat: Každá testová otázka je ohodnocena daným počtem bodů. Tyto body, uvidíte vlevo vedle odpovědí v závorce. Vyberte jednu odpověď a body si zapište na kousek papírku. Poté co odpovíte na všechny otázky, tyto body sečtěte. Součet bodu slouží k vyhodnocení testu, které je na konci článku.

1. Po Homo habilis následoval...

 • (2) Homo erectus.
 • (1) Homo Neandertal.
 • (1) Homo sapiens sapiens.

2. Alexandr Veliký byl králem....

 • (1) Řecka.
 • (1) Persie.
 • (2) Makedonie.

3. Hlavním městem Byzantské říše byl/a...

 • (2) Konstantinopol.
 • (1) Trója.
 • (1) Řím.

4. Kdy byla založena Univerzita Karlova?

 • (2) 1348.
 • (1) 1358.
 • (1) 1456.

5. V kterém století panoval Jiří z Poděbrad?

 • (1) Ve 14.
 • (2) V 15.
 • (1) V 16.

6. Pro komu bojovala Jana z Arku?

 • (2) Proti Angličanům.
 • (1) Proti Francouzům.
 • (1) Proti vikingům.

7. Který z následujících panovníků nepatří mezi Habsburky?

 • (1) Ferdinand I.
 • (1) Leopold I.
 • (2) Vladislav I.

8. Proti komu bojoval Napoleon v bitvě u Waterloo?

 • (1) Proti pruskému vojsku.
 • (1) Proti anglickému vojsku.
 • (2) Proti spojeneckému vojsku.

9. Kolik dětí porodila Marie Terezie?

 • (1) 12.
 • (1) 15.
 • (2) 16.

10. Čím byl význačný rok 1848?

 • (1) Uskutečnilo se selské povstání.
 • (1) Rozpadla se monarchie.
 • (2) Evropu zasáhla série revolucí.

Hodnocení

10 - 15 bodů

Je nám líto, ale kdybyste měli absolvovat test dějepisu na základní škole, beznadějně byste propadli. Vzhledem k charakteru otázek je to skutečně smutná záležitost.

16 - 17 bodů

Dosáhli jste průměrného výsledku. Radovat se z něm však můžete pouze v případě, že neaspirujete na nic jiného než ukončené základní vzdělání.

18 - 20 bodů

Vynikající výsledek! Snad byste se stejným přehledem obstáli i v testu středoškolského učiva.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)
Přečtěte si také:
Test: Znáte -ologie?
Test: Orientuje se v uměleckých termínech?
Test: Jaký je váš všeobecný přehled?
Test: Znáte cizí slova?
Test: Prošli byste zeměpisem na základní škole?