Menu
Úvod  › 

Test: Vychováváte rozmazleného spratka?

Můžete o sobě říci, že výchovu zvládáte, nebo vám doma roste rozmazlený a nezvladatelný spratek? Otestujte si svůj výchovný styl i prognózy do budoucna.

Návod jak se otestovat: Každá testová otázka je ohodnocena daným počtem bodů. Tyto body, uvidíte vlevo vedle odpovědí v závorce. Vyberte jednu odpověď a body si zapište na kousek papírku. Poté co odpovíte na všechny otázky, tyto body sečtěte. Součet bodu slouží k vyhodnocení testu, které je na konci článku.

1. Když cítíte pocit viny za to, že na své dítě nemáte dost času...

 • (1) ... koupíte mu nějaký dárek, aby vědělo, jak ho máte rádi.
 • (2) ... záleží na tom, jakou máte právě náladu. Někdy to neřešíte, jindy trochu uplácíte.
 • (3) ... o to víc se s ním mazlíte, povídáte atd.

2. Vaše dítě touží po hračce, kterou vidělo v reklamě...

 • (2) ... pokud není moc drahá, koupíte mu ji.
 • (3) ... počkáte na jeho narozeniny, Vánoce a pak mu ji případně koupíte.
 • (1) ... dojdete ji společně koupit.

3. Dokážete odolat dětskému žadonění o sladkosti?

 • (1) Prakticky nikdy.
 • (2) Jak kdy.
 • (3) Ano. Rozhodujete se podle jiných věcí než dětského škemrání.

4. Kdy dítě ukládáte do postele?

 • (3) V pevně stanovený čas.
 • (2) Jak se vám to zrovna hodí.
 • (1) Když už je moc unavené.

5. Když mluvíte s jiným dospělým...

 • (1) ... dítě vám vstupuje do hovoru, jak ho napadne.
 • (2) ... dítě vám občas skočí do řeči.
 • (3) ... dítě ví, že má počkat, až domluvíte.

6. Když dítěti něco nejde (například složit puzzle, obléci se...)...

 • (1) ... přiskočíte a okamžitě mu pomůžete.
 • (2) ... když máte čas a náladu, necháte ho, ať si poradí samo.
 • (3) ... poradíte mu, ale vedete ho k tomu, aby to udělalo samo.

7. Řekli byste, že má vaše dítě všechno, po čem jste vy toužili?

 • (1) Ano.
 • (2) Částečně.
 • (3) Spíše ne.

8. Pokud vaše dítě poruší daná pravidla...

 • (3) ... ví, že bude následovat trest.
 • (1) ... většinou se nic nestane. Nemáte srdce na to ho trestat.
 • (2) ... záleží na vaší náladě, jestli máte chuť to řešit.

9. Dostává vaše dítě záchvaty vzteku na veřejnosti?

 • (3) Jen zcela výjimečně.
 • (2) Občas ano.
 • (1) Celkem často.

10. Co v takových situacích děláte?

 • (3) Většinou dostane na zadek, nebo ho ignorujete.
 • (2) Záleží na situaci, někdy uklidňujete, jindy trestáte.
 • (1) Snažíte se ho uklidnit, přemluvit, uplatit... cokoli, aby se přestalo vzteka.

Hodnocení

10 - 17 bodů

Výsledky vašeho testu mluví bohužel jasně. Způsob, kterým pojímáte výchovu svého potomka, je víc než nešťastný a skutečně z něj vychováváte rozmazleného spratka. Nejste schopni určit hranice, ani dohlížet na jejich dodržování, neučíte své dítě zodpovědnosti a své špatné svědomí uplácíte ústupky. Zkuste si ale uvědomit, že tak zakládáte na velké problémy nejen sami sobě, ale i svému dítěti.

18 - 24 bodů

Vaše výchova je zatím na rozhraní. Jste značně nedůslední a vaše pravidla při výchově dítěte se mění podle vaší momentální nálady. Někdy mu povolujete a rozmazlujete ho a jindy si zase hrajete na přísného rodiče. Měli byste svá pravidla a hranice sjednotit a být při jejich dodržování důslední.

25 - 30 bodů

Ve vašem případě nemůže být o výchově rozmazleného spratka ani řeči. Nastavili jste pevná pravidla a důsledně dbáte na jejich dodržování. Vaše dítě přesně ví, co si může a co nemůže dovolit a co může očekávat. Pokud najdete rozumnou míru mezi dohlížením na dodržování pravidel a volností, vaší výchově není co vytknout.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Další články k tématu: Otestujte se