Menu
Úvod  › 

Test: Umíte číst v gestech?

Dokážete interpretovat gestikulaci ostatních lidí, nebo jste při komunikaci zcela ztraceni? Otestujte si své znalosti neverbální komunikace.

Návod jak se otestovat: Každá testová otázka je ohodnocena daným počtem bodů. Tyto body, uvidíte vlevo vedle odpovědí v závorce. Vyberte jednu odpověď a body si zapište na kousek papírku. Poté co odpovíte na všechny otázky, tyto body sečtěte. Součet bodu slouží k vyhodnocení testu, které je na konci článku.

1. Pokud si člověk při rozhovoru s vámi překříží ruce, znamená to:

 • (1) ...že se cítí v pohodě.
 • (2) ... že si udržuje odstup.
 • (1) ... že je nervózní.

2. Pokud se vás druhý člověk při hovoru dotýká:

 • (2) Naznačuje vám tak své sympatie.
 • (1) Jde o projev agresivity.
 • (1) Dává vám najevo svou dominanci.

3. Pohrávání si s vlasy značí:

 • (1) Napětí.
 • (1) Ostych.
 • (2) Zájem.

4. Upřený pohled do očí je obvykle signálem:

 • (2) Agresivity a zastrašování.
 • (1) Nervozity.
 • (1) Podřízenosti a submisivity.

5. Člověk, který bubnuje prsty na stůl, je nejspíš:

 • (1) Rozčílený.
 • (2) Netrpělivý.
 • (1) Smutný.

6. Ruce v bok znamenají:

 • (1) Nejistotu.
 • (1) Nedůvěru.
 • (2) Sebevědómí.

7. Člověk, který si při řeči sahá na ústa a jejich okolí:

 • (1) Si sebou není jistý.
 • (1) Je nervózní.
 • (2) Nemluví pravdu.

8. Hlava nakloněná našikmo při rozhovoru značí:

 • (1) Nedůvěru.
 • (2) Zájem.

9. Zaťaté pěsti jsou obvykle signálem:

 • (1) Rozhodnosti.
 • (1) Pochyb.
 • (2) Zlosti.

10. Pokud druhý člověk při rozhovoru s vámi zrcadlí vaše pohyby, znamená to...

 • (2) ... že se mu líbíte.
 • (1) ... že se cítí nejistý.
 • (1) ... že jste mu k smíchu.

Hodnocení

10 - 13 bodů

Mezilidská komunikace zjevně není vaším nejoblíbenějším koníčkem. Neumíte se do ostatních vcítit a nejste schopni správně interpretovat význam ani těch nejjednodušších gest. Z vaší neschopnosti zorientovat se v neverbální komunikaci potom vyplývá spousta zbytečných nedorozumění a zklamání.

14 - 16 bodů

S vaší orientací v neverbální komunikaci to není špatné, ale lehké vylepšení by vaše znalosti ještě snesly. Zkuste víc pozorovat lidi kolem sebe, všímejte si jejich chování a především gest a mimiky. Prozradí vám mnohem víc než pouhá slova.

17 - 20 bodů

Vy se můžete považovat za mistra v mezilidské komunikaci. Jste vnímaví a dokážete správně intepretovat lidské chování a význam jednotlivých gest. Díky svému pozorovacímu talentu máte před ostatními náskok a většinou jste schopni například poznat, že vám někdo lže a podobně. Gratulujeme!

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)
Přečtěte si také:
Test: Co o vás vypovídá vaše oblečení?
Test: Jaký máte všeobecný přehled?
Test: Znáte své tělo?
Test: Znáte cizí slova?