Menu
Úvod  › 

Test: Znáte cizí slova?

Cizí slova a přejaté výrazy už dávno patří ke každodennímu životu a obecnému přehledu. Jak jste na tom s jejich znalostí? Teď máte příležitost otestovat se.

Návod jak se otestovat: Každá testová otázka je ohodnocena daným počtem bodů. Tyto body, uvidíte vlevo vedle odpovědí v závorce. Vyberte jednu odpověď a body si zapište na kousek papírku. Poté co odpovíte na všechny otázky, tyto body sečtěte. Součet bodu slouží k vyhodnocení testu, které je na konci článku.

1. Výraz a priori by se dal přeložit jako:

 • (2) Předem.
 • (1) Především.
 • (1) Hlavně.

2. Chodba se někdy označuje jako:

 • (1) Budoár.
 • (1) Bulvár.
 • (2) Kuloár.

3. Význam slova "patetický" se nejvíce blíží významu slova:

 • (1) Temperamentní.
 • (2) Afektovaný.
 • (1) Sentimentální.

4. Pokud vám někdo řekne, že jste obscénní, myslí tím, že jste:

 • (2) Nemravní.
 • (1) Vlezlí.
 • (1) Otravní.

5. Jedním z významů přídavného jména radiální je:

 • (2) Paprskovitý.
 • (1) Průměrný.
 • (1) Šikmý.

6. Update je:

 • (1) Zrychlení.
 • (1) Zlepšení.
 • (2) Aktualizace.

7. Pokud někoho nebo něco označíte za ostentativní, znamená to:

 • (1) Společensky nepřijatelné.
 • (2) Nápadné.
 • (1) Provokativní.

8. Co vám dal člověk, který vám poskytl indicii?

 • (1) Radu.
 • (1) Poučení.
 • (2) Vodítko.

9. Ad hoc znamená:

 • (2) K této věci.
 • (1) Pozdě.
 • (1) Nezbytně.

10. Jako valorizace se označuje:

 • (2) Zhodnocení.
 • (1) Znehodnocení.
 • (1) Znásobení.

Hodnocení

10 - 13 bodů

Vaše znalosti cizích slov jsou skutečně nevalné. Vzhledem k tomu, že alespoň základní orientace v převzatých výrazech patří k obecnému rozhledu, měli byste si alespoň trochu rozšířit své znalosti. Výsledek vašeho testu je totiž ostudný.

14 - 16 bodů

Vaše znalosti cizích slov sice nejsou nijak excelentní, ale pohybujete se stále v pásmu průměru. Základní orientaci máte a zbytek za vás vyřeší slovník cizích slov.

17 - 20 bodů

Blahopřejeme! Pokud jste nepodváděli a nehledali si správné odpovědi na internetu, vaše znalost přejatých výrazů je obdivuhodná. Očividně patříte k lidem s velkým rozhledem, nebo s cizími slovy přicházíte denně do styku díky své práci.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)
Přečtěte si také:
Test: Jaké zvíře byste byli?
Test: Jaký máte všeobecný přehled?
Test: Znáte své tělo?