Menu
Úvod  › 

5 tipů, jak zvýšit dětské IQ

Neslibujeme vám, že z něj uděláte génia, ale nabízíme vám tipy, které podpoří jeho inteligenci i bystrost. Inspirujte se.

Je samozřejmé, že byste chtěli mít co nejchytřejší dítě a je také zřejmé, že určité hranice jsou dány už vrozenými dispozicemi. Na druhou stranu je dětský mozek otevřený všem podnětům a pokud ho budete dostatečně zásobovat kvalitní duševní "stravou", můžete významně podpořit inteligenci, bystrost i zvídavost svého potomka. Tady jsou:

1. Mluvte s ním.

Podle dětských psychologů existuje jasná spojitost mezi množstvím slov, které dítě slyší, a hodnotou jeho verbálního IQ. To znamená, že čím víc na něj, a s ním, mluvíte, tím bohatší slovník mu budujete. Mluvte v jednoduchých větných stavbách o konkrétních věcech, což ovšem neznamená, že byste se museli omezovat pouze na holé věty. Už velmi malé děti jsou schopné vnímat a pochopit smysl souvětí. Mluvte o všem, co vás obklopuje. Vaše dítě vám bude vděčné.

2. Čtěte mu.

Čtení příběhů z knih je nutné nejen pro vytváření adekvátních emocioálních vazeb mezi vámi a vaším dítětem, ale také kvůli učení. Čtením mu nejen rozšiřujete slovní zásobu, ale také ho učíte správné větné stavbě, rozšiřujete mu obzor novými informacemi a v neposlední řadě mu budujete vztah ke knihám, který ho bude doprovázet celý život. Buďte trpěliví a pokud chce dítě číst stále stejnou knihu, nebo příběh, dokola, vyhovte mu. Tento rituál je důležitý nejen pro jeho psychiku, ale zároveň si tak cvičí i paměť.

3. Ptejte se ho.

Čím víc se ho budete ptát, tím víc bude muset přemýšlet. Naučí se správně verbálně vyjadřovat, zformulovat svůj názor a pak ho přednést. Ptejte se ho na obsah příběhu, který jste právě společně přečetli, na to, co se mu nejvíc líbilo, proč se v něm ta která konkrétní věc stala a co si o tom váš potomek myslí. Zapomeňte na to, že mluvíte s dítětem a ptejte se ho, jaký má názor například na určité chování, situaci, nebo příhodu, která se ho dotýká. Dávejte najevo, že vás jeho myšlenky a názory zajímají a že si rádi vyslechnete. Povzbuzujte ho, aby co nejvíce mluvilo v celých větách.

4. Dejte mu čas o samotě.

Stejně tak, jako dítě potřebuje vaši pozornost, zájem a komunikaci, potřebuje mít možnost být chvilku samo, hrát si podle svého a dělat si věci svým vlastním tempem. Uvědomte si, že ani vám není příjemné, když jste celý den v poklusu a nemáte čas zamyslet se nad věcmi, které potřebujete aktuálně vyřešit. Podobně je na tom i vaše dítě, dejte mu v hektickém dni nedáte příležitost, aby si věci samo "srovnalo" v hlavě.

5. Mazlete se s ním.

Jistě, existují i mimořádně nadané děti, jejichž genialita vyklíčila navzdory bezútěšnému dětství a odtažitým rodičům, ale pro inteligenci svého dítěte uděláte nejvíc, pokud mu budete v dostatečné míře projevovat svou lásku a city. Fyzický kontakt i psychické naladění a podpora jsou základem toho, aby se mohlo po všech stránkách dostatečně rozvíjet a využít podněty, které mu okolní svět nabízí.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Související články
  • 5 tipů, jak zvýšit dětské IQ