Menu
Úvod  ›   › 

Děti s ADHD: Nejčastější otázky a odpovědi

Nedokáže se na nic soustředit, neustále pobíhá, u ničeho dlouho nevydrží, je roztěkané... Máte podezření, že vaše dítě trpí poruchou ADHD? Potom byste si měli přečíst nejčastější otázky, které se k této poruše vztahují.

Co je ADHD?

ADHD, neboli porucha pozornosti s hyperaktivitou, je poruchou chování charakterizovanou nepozorností, impulsivitou a hyperaktivitou. Odhaduje se, že jí trpí přibližně pět procent dětí.

Jaké jsou symptomy ADHD?

Mezi tři klíčové symptomy ADHD patří hyperaktiva, impulsivita a neschopnost udržet pozornost. Tyto symptomy obvykle negativně ovlivňují fungování dítěte v každodenním životě (například v sociálních interakcích, plnění zadaných úkolů, učení se atd.). Děti s ADHD mají problémy udržet pozornost, soustředit se na úkoly, dělají zbytečné chyby, snadno se dají vyrušit a jsou roztěkané, špatně chápou zadání a instrukce a těch složitějších se zpravidla nedokáží držet, snadno se začnou nudit, zapomínají, zdrácí věci a potýkají se s řadou dalších nesnází v běžném fungování. U řady dětí s ADHD přetrvávají tyto symptomy až do dospělosti. Léčba poruchy obvykle spočívá v kombinaci medikace s behaviorální terapií.

Jak poznám, že má moje dítě ADHD?

Téměř všechny symptomy ADHD jsou i projevy zcela zdravých dětí. O ADHD uvažujeme tehdy, pokud se vyskytnou minimálně tři z výše zmíněných symptomů společně. Symptomy musí být přítomny po dobu minimálně šesti měsíců ve více než jednom prostředí (například doma, ve školce, ve škole, ve skupině přátel apod.). Obvykle se objevují před sedmým rokem a jejich intenzita i průběh se v průběhu času mění. Společným znakem je však skutečnost, že mu tyto symptomy znemožňují bezproblémové fungování v každodenním životě.

Co mohu dělat, když mám u dítěte podezření na ADHD?

Pokud máte podezření, že projevy vašeho dítěte odpovídají ADHD, rozhodně to konzultujte s jeho pediatrem. Ten vám může vystavit doporučení pro specialistu, který diagnózu případně potvrdí. K dětem s ADHD je nutné přistupovat se zcela zvláštním zřetelem a ohledy.

Je dítě s ADHD vůbec schopné zařadit se do normálního života?

Samozřejme. Jeho porucha sice klade na jeho rodinu, okolí i jeho samého větší nároky, ale řada známým osobností z historie i současnosti poruchou ADHD trpěla a trpí. Při správném přístupu, trpělivosti a dostatku lásky se dítě naučí svou poruchu zvládat, pracovat s ní a rozvíjet svou osobnost stejně jako zdravé děti.

Co mohu pro dítě s ADHD udělat?

Děti s ADHD potřebují jasně definovaný program a žád, kterého by se mohly přidržet. Dbejte na to, aby v průběhu dne mělo dítě neměnné záchytné body a rituály (například snídaně vždy u stolu, úkoly se dělají vždy ihned po návratu ze školy, čtení před spaním apod.), které mu dodávají jistotu. Kromě toho definujte jasně pravidla a povinnosti, které dítě má. Domluvte se například, že nemůže jít odpoledne ven, pokud nebude mít uklizeno ve svém pokoji atd. Je důležité, aby dítě znalo vaše očekávání. Instrukce, které dítěti s ADHD dáváte, musí být jasně formulované. Pokud mu například nařídíte, aby si uklidilo pokojíček, velmi pravděpodobně vašemu pokynu neporozumí, je nutné dát zcela konkrétní pokyn, jako například "odnes si všechno své špinavé prádlo do koše v koupelně." Při formulování svých požadavků se dívejte dítěti přímo do očí. Pamatujte si, že zejména u mladších dětí se bude vyskytovat nezvladatelné chování v situacích, kdy budou například přetažené, nebo se budou nacházet ve stresujícím prostředí. Je nutné zařadit do jejich programu dostatek odpočinkových a klidových aktivit, aby mohly zvolnit své tempo.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)
Přečtěte si také:
Neklidné dítě: První pomoc pro rodiče
Dětem do dvou let televizi nepouštějte!
Mýtus: Sladkosti způsobují hyperaktivitu dětí
11 signálů, že je vaše dítě psychicky nemocné
S nástupem dětí do školky nespěchejte